Σε πλήρη ετοιμότητα το ΕΚΑΒ τις επόμενες 30 μέρες

26-12-2016

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται το ΕΚΑΒ για την ομαλή μετάβαση των οδηγών των Νοσοκομείων που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, στον Οργανισμό. Ειδικότερα, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας έχει θέσει όλες τις δομές του σε πλήρη ετοιμότητα για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα των 30 ημερών κατά το οποίο θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης των νέων οδηγών.

Εκτός από την βασική παροχή της Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας, το ΕΚΑΒ θα προβεί και στην κάλυψη των διακομιδών ασθενών, μονάδων αίματος και βιολογικού υλικού των Νοσοκομείων ενώ δεν θα είναι υπεύθυνο για τις υπόλοιπες μεταφορές που πραγματοποιούνταν από τους οδηγούς των Νοσοκομείων. Οι συγκεκριμένες λοιπές μεταφορές, θα διευθετηθούν από τις Υγειονομικές Περιφέρειες είτε με την προσωρινή ανάθεση τους σε υπαλλήλους άλλων ειδικοτήτων των ίδιων των νοσοκομείων, είτε σε οδηγούς των Περιφερειών και των Δήμων.

 Παράλληλα, η Διοίκηση του Οργανισμού ήδη έχει προβεί στην εσωτερική μετακίνηση 43 ατόμων σε γεωγραφικά σημεία που υπάρχουν μόνο νοσοκομεία (Νησιά Αιγαίου & Ιονίου) έτσι ώστε να καλυφτούν οι ανάγκες των αντίστοιχων περιοχών.

 Αξιοσημείωτο είναι πως, στην παρούσα μεταβατική φάση (30 ημέρες) ένταξης των οδηγών των Νοσοκομείων στο ΕΚΑΒ, σημαντικός είναι και ο ρόλος των οδηγών των Κέντρων Υγείας (οι οποίοι δεν έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα) στην πλήρη κάλυψη των διαφόρων Νοσοκομειακών αναγκών που προκύπτουν στις όμορες περιοχές των Κ.Υ..

 Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ κ. Δημήτρης Παπαγιαννίδης, «θα πρέπει να γίνει σαφές πως όλες οι ενέργειες και αποφάσεις της Διοίκησης του Ε.Κ.Α.Β. διέπονται από τις αρχές της συνείδησης, της αξιοπρέπειας αλλά και του αισθήματος ευθύνης για την παροχή υπηρεσιών υγείας προς όλους».