Σε πραγματικό χρόνο η ενημέρωση των παρόχων του ΕΟΠΥΥ για rebate και clawback

10-01-2018

Σε πραγματικό χρόνο θα μπορούν πλέον να ενημερώνονται οι πάροχοι του ΕΟΠΥΥ για τα rebate και clawback. Ουσιαστικά, μέχρι σήμερα, τα συγκεκριμένα στοιχεία δίνονταν όταν γίνονταν απαιτητά με τους παρόχους να διαμαρτύρονται καθώς – όπως υποστήριζαν- δεν μπορούσαν να κάνουν προγραμματισμό και οικονομικό σχεδιασμό.

Αυτό αλλάζει και όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός, «στο πλαίσιο της πληρέστερης ενημέρωσης και της  διαφάνειας ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με απόφαση Δ.Σ., παρέχει πλέον τη δυνατότητα πρόσβασης όλων των ιδιωτών παρόχων και των φορέων σε συγκεντρωτικά οικονομικά δεδομένα».

Τα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Οργανισμού και οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόσβαση σε αυτά μέσω του πεδίου με τίτλο «Συγκεντρωτικά στοιχεία που αφορούν στις υποβολές δαπάνης των συμβεβλημένων ιδιωτών παρόχων για τα έτη 2012 έως και 2015».

Στο  συγκεκριμένο  πεδίο  έχει αναρτηθεί η  δαπάνη  ανά  κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας υγείας για τα παραπάνω έτη, καθώς επίσης και των ποσών των rebate και clawback που προσδιορίστηκαν για τις αντίστοιχες περιόδους κατά τις οποίες εφαρμόστηκαν.

Σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ, σε επόμενο διάστημα θα αναρτηθούν τα αντίστοιχα δεδομένα για το έτος 2016 και 2017.