Σε προσλήψεις γιατρών νοσοκόμων και διερμηνέων προχωρά η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας

17-10-2018

Σε προσλήψεις 29 ατόμων για το  Έργο 1 «Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη» και  13 ατόμων για το Έργο 4 «Υπηρεσίες Διερμηνείας», προχωρά η  Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας. Αναλυτικά οι ειδικότητες:

–          Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας (ελλείψει των εν λόγω ειδικοτήτων, οι θέσεις θα καλυφθούν από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων ή ελλείψει αυτών από ιατρούς άνευ ειδικότητας) (8 άτομα)

–          ΠΕ Ψυχιατρικής (7 άτομα)

–          ΠΕ Νοσηλευτικής (ελλείψει αυτών οι θέσεις θα καλυφθούν από ΤΕ Νοσηλευτικής ή ελλείψει αυτών από ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής )(9 άτομα)

–          ΤΕ Επισκεπτών Υγείας (5 άτομα)

–          Διερμηνείς για τις γλώσσες Αραβικά, Παστούν, Ντάρι, Φαρσί και Ουρντού

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την αίτησή τους στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. μαζί  με  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  για  την  τεκμηρίωση  των  τυπικών  και πρόσθετα συνεκτιμώμενων προσόντων της ειδικότητας που αιτούνται σε κλειστό  φάκελο στο χρονικό διάστημα από 10/10/2018 έως και 23/10/2018, ώρα 14.00.

Για περισσότερες πληροφορίες όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν ηλεκτρονικά στο site της ΑΕΜΥ  http://www.aemy.gr/el/ (Νέα και Ανακοινώσεις) ή τηλεφωνικά στο 210.24.47.698