ΣΕΙΒ: Στη σωστή κατεύθυνση οι προγραμματικές δηλώσεις για την Υγεία

26-12-2016

Στη σωστή κατεύθυνση οι προγραμματικές δηλώσεις της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας για άυξηση του προϋπολογισμού των νοσοκομείων κατά 150 εκατομ. ευρώ, σύμφωνα με το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών προϊόντων (ΣΕΙΒ), τις προγραμματικές δηλώσεις της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, αρκεί τα κονδύλια αυτά να εκταμιευτούν. Πάντως όπως αναφέρει ο ΣΕΙΒ τον Αύγουστο του 2015 είχε εκταμιευτεί μόνο το 30% της προβλεπόμενης κρατικής χρηματοδότησης.

Σωστή εξάλλου σύμφωνα με τον ΣΕΙΒ είναι και η πρόθεση του υπουργείου, να προχωρήσουν άμεσα στην καταγραφή και κωδικοποίηση όλων των Ιατροτεχνολογικών και in vitro Διαγνωστικών προϊόντων ενώ αξιολογεί ως ικανοποιητική και τη διαβεβαίωση του Υπουργείου, παρά το δημοσιονομικό πλαίσιο που επιβάλει το Μνημόνιο ΙΙΙ, για καταπολέμηση της έλλειψης ρευστότητας είναι ζωτικής σημασίας.

Ο ΣΕΙΒ με πάγια θέση του έχει τονίσει ότι τυχόν μείωση των δαπανών για τα υλικά μπορεί να προέλθει μόνο από τη σωστή παρακολούθηση και έλεγχο των αναλώσεων των υλικών παρά από την περαιτέρω μείωση των τιμών τους, καθώς λόγω της κρίσης, η πλειοψηφία αυτών διατίθενται στην Ελλάδα, σε τιμές των Ευρωπαϊκών χωρών. Σημειωτέον, η μοναδική καταγραφή και κωδικοποίηση των προϊόντων έγινε με την ενεργή συμμετοχή των προμηθευτών, χωρίς την βοήθεια των οποίων  οποιαδήποτε  προσπάθεια κωδικοποίησης θα είχε αμφίβολο αποτέλεσμα. Η σύνταξη αναλυτικών και ποιοτικών προδιαγραφών, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποφυγή της σπατάλης που συνεπάγεται η αστοχία των υλικών που επιλέγονται με μοναδικό κριτήριο αγοράς το κόστος. Είναι πλέον διεθνώς αντιληπτό ότι μόνο η επένδυση στην ποιότητα και στην αξία, οδηγεί στην επιθυμητή μακροχρόνια συγκράτηση των δαπανών Υγείας.

 Η λύση για την επίτευξη της επιδιωκόμενης ποιότητας προμηθειών είναι η προκήρυξη Δημόσιων Διαγωνισμών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής άποψης προσφορά και όχι μονοδιάστατα της τιμής. Σημαντικός παράγων για την επιτυχία είναι να συγκρίνονται όμοια προϊόντα και υπηρεσίες και να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες διαμόρφωσης του κόστους και της τιμής διάθεσης, όπως π.χ. η απαίτηση παροχής εξοπλισμού, υποστήριξης, αλλά και των  χρηματοδοτικών δαπανών που βαρύνουν την Ελλάδα.

 Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΙΒ κ. Παύλος Αρναούτης επισημαίνει ότι «στο πρόσωπο της πλειοψηφίας των προμηθευτών το Υπουργείο θα βρει τον καλύτερο σύμμαχο στη δημιουργία του απόρθητου από την διαπλοκή κάστρου του ΕΣΥ. Αυτό όμως προϋποθέτει ότι τα τυχόν παρουσιαζόμενα κρούσματα διαφθοράς θα αντιμετωπίζονται  αποτελεσματικά με την συνδρομή της δικαιοσύνης, προς όλες τις κατευθύνσεις και δεν θα μένουν ατιμώρητα, δίνοντας την δυνατότητα να μένουν σκιές και να διασύρεται ένας ολόκληρος κλάδος που επί σειρά ετών στηρίζει με τεχνολογία και καινοτομία, υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες το Εθνικό Σύστημα Περίθαλψης. Πέρα από το τεράστιο όφελος που τα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα προσφέρουν για μια καλύτερη ποιότητα ζωής δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι δαπάνες για αυτά τα προϊόντα αποτελούν μοχλό ανάπτυξης για την Εθνική Οικονομία, δημιουργούν θέσεις εργασίας και προσφέρουν στην αύξηση του ΑΕΠ.».