Σημαντικές απώλειες για το άτμισμα στην Ελλάδα

11-02-2020

Η αγορά ζητάει από την Πολιτεία να καταργήσει μεταξύ άλλων, τον Φόρο Κατανάλωσης

Πάνω από 30% απώλειες στα μεγέθη του καταγράφει ο κλάδος των ατμιστικών προϊόντων.

Από την έναρξη της οικονομικής ύφεσης το 2010, ο κλάδος εμφάνισε σημάδια ανάπτυξης, καθώς η μείωση του εισοδήματος των καπνιστών, τους οδήγησε στο εναλλακτικό προϊόν του ατμίσματος.

Μέχρι και το 2016 καταγράφηκε ραγδαία ανάπτυξη, φτάνοντας σε τζίρο τα 100 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ. Τροχοπέδη στην πορεία του κλάδου αποτέλεσε η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για το άτμισμα καθώς και ο Φόρος Κατανάλωσης που επιβλήθηκε από την 1/1/2017.

Ως αποτέλεσμα η αγορά έχει συρρικνωθεί στα επίπεδα του 2012, παρότι ο αριθμός των ατμιστών είναι πολύ μεγαλύτερος από τότε.

Οι εκπρόσωποι της αγοράς ατμιστικών προϊόντων ζητούν την κατάργηση του Φόρου Κατανάλωσης καθώς και των διατάξεων που θεσπίστηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση. Παράλληλα, ζητούν από την Πολιτεία να υλοποιήσει τον 4ο Πυλώνα του Εθνικού Σχεδίου Δράσης ενάντια στον Καπνό, ώστε να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά το Άτμισμα για τη μείωση των καπνιστών στην Ελλάδα.

Όπως σημειώνουν, ο ατμιστικός κλάδος με 2.000 επιχειρήσεις και 10.000 εργαζόμενους, απευθύνεται σε 400.000 ατμιστές στην Ελλάδα, ενώ με πάνω από  3.000.000 καπνιστές στη χώρα, διαθέτει τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης.