Σοβαρές καταγγελίες εναντίον του νέου αναπληρωτή διοικητή στο “Ιπποκράτειο” Θεσσαλονίκης

07-04-2017

Σοβαρές καταγγελίες για τον νέο αναπληρωτή διοικητή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» και τα πεπραγμένα του, έρχονται στο φως της δημοσιότητας λίγες ημέρες μετά τον διορισμό του από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με τις καταγγελίες ο αναπληρωτής διοικητής είναι ιατρός, διευθυντής  Ε.Σ.Υ. του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, ειδικότητας  Στοματικής και  Γναθοπροσωπικής χειρουργικής, έχοντας «ευδόκιμη» προϋπηρεσία στο «Θεαγένειο»  Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε έγγραφο της 4ης ΥΠΕ (είχε παρουσιαστεί στη βουλή και είχε κατατεθεί σχετική ερώτηση), «ο αποσπασμένος ιατρός επιδεικνύει συστηματικά αδιαφορία ως προς τις αρμοδιότητες του και τις συμβατικές του υποχρεώσεις που απορρέουν από τον κανονισμό λειτουργίας  του τμήματος, με αποτέλεσμα αντί να καλύπτει ανάγκες, να δημιουργεί  πολλά προβλήματα και να δυσχεραίνει την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος.

Ειδικότερα, καθυστερημένες  προσελεύσεις, αποχωρήσεις πριν το πέρας της υπηρεσίας.

Αποχωρεί από το τμήμα αυτοβούλως χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή άδεια προϊσταμένου.

Είναι αδικαιολογήτως απών σε ημέρες υπηρεσίας ή και κανονικού ωραρίου χωρίς να απαντάει σε σταθερά  ή κινητά τηλέφωνα.

Δεν ακολουθεί τον κανονισμό λειτουργίας του τμήματος  (παρακολούθηση χειρουργείων, εγκαταλείπει χειρουργεία κλπ).

Δεν επιδεικνύει τη δέουσα συμπεριφορά απέναντι σε ασθενείς.

Η διεύθυνση του τμήματος έχει κινηθεί ήδη όπως αναφέρει το πρωτόκολλο ώστε να λυθεί το πρόβλημα ενδοτμηματικά ή έστω ενδονοσοκομειακά. Παρά την ενημέρωση που του έγινε όσον αφορά την λειτουργία του τμήματος και τις επανειλημμένες συστάσεις  που του έχουν διατυπωθεί στη διοίκηση του Νοσοκομείου ο εν λόγο ιατρός συνεχίζει να επιδεικνύει συστηματική αδιαφορία όσον αφορά τις συμβατικές του υποχρεώσεις».