Στα 2,8 δισ. ευρώ η συμβολή της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας στο ΑΕΠ της χώρας σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ

26-12-2016

Την κομβική σημασία της εγχώριας παραγωγής φαρμάκων όσον αφορά τη συμβολή της στην ελληνική οικονομία σε όρους ΑΕΠ, απασχόλησης και ανταγωνιστικότητας ανέδειξε σχετική μελέτη που εκπόνησε τοΊδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) με τίτλο «Αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής φαρμακευτικής βιομηχανίας» και η οποία παρουσιάστηκε την Τρίτη 5 Μαρτίου 2013 στο Αμφιθέατρο τουΕμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Απέναντι σε εκτιμήσεις που τοποθετούν την ύφεση περίπου στο 4,5% για το 2013 και φέρνουν τη χώρα να έχει χάσει πάνω από το 23% του προϊόντος της από το 2008, η μελέτη αναδεικνύει τη δυναμική που έχει αναπτύξει η εγχώρια φαρμακοβιομηχανία τα τελευταία χρόνια με βασικά χαρακτηριστικά την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και την καινοτομία.

Η μελέτη κατέγραψε την ηγετική θέση της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας στον κλάδο της μεταποίησης, δεδομένου ότι αυτή παρουσίασε την υψηλότερη μέση ετήσια αύξηση σε όρους Ακαθάριστης ΠροστιθέμενηςΑξίας την περίοδο 2000-2010 σε σχέση με τους υπόλοιπους κλάδους της εγχώριας Μεταποίησης. Η αύξηση αυτή είναι η μεγαλύτερη στις χώρες-μέλη της ΕΕ (στον αντίστοιχο κλάδο) τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, κατά την τελευταία δεκαετία η συμβολή του κλάδου στην εγχώρια μεταποιητική δραστηριότητα ακολούθησε ανοδική πορεία φτάνοντας το 10% (της συνολικής μεταποιητικής παραγωγής) το 2010. Η αναλογία αυτή είναι η 3η υψηλότερη στην ΕΕ έπειτα από εκείνη της Σλοβενίας και της Δανίας. Ειδικότερα για την ίδια χρονική περίοδο (2000-2011), ο κλάδος σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση παραγωγής στην εγχώρια μεταποίηση. Η αύξηση αυτή είναι η μεγαλύτερη στην ΕΕ για την εν λόγω περίοδο όσον αφορά στην παραγωγή φαρμάκου. Επίσης σημειώνεται ότι οι εξαγωγές Φαρμακευτικών προϊόντων κατέχουν το 4ο μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο των εξαγωγών της ελληνικής Μεταποίησης.

Στο πλαίσιο της μελέτης έγινε επίσης μια εκτίμηση της πολλαπλασιαστικής επίδρασης του κλάδου στην ελληνική οικονομία. Με βάση τα αποτελέσματα:

  • Η συμβολή του κλάδου στο ΑΕΠ της χώρας εκτιμάται στα 2,8 δισ. ευρώ.
  • Η άμεση απασχόληση στον κλάδο εκτιμάται σε 10.800 χιλιάδες θέσεις εργασίας. Ωστόσο, εμμέσως σε συναφείς κλάδους που σχετίζονται με την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων υποστηρίζονται περίπου 13.400 θέσεις, ενώ περίπου άλλες 29.000 θέσεις είναι αποτέλεσμα της καταναλωτικής δαπάνης από τους καταβαλλόμενους μισθούς (προκαλούμενη επίδραση). Έτσι, η συνολική επίδραση στην απασχόληση από τη δραστηριότητα του κλάδου εκτιμάται σε 53.000 θέσεις εργασίας.
  • Εκτιμάται ότι για κάθε € 1.000 που δαπανώνται για την αγορά φαρμάκων που παράγονται στην Ελλάδα, το ΑΕΠ της χώρας ενισχύεται κατά € 3.420.

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, κ. Δημήτρης Δέμος, σχολίασε τα ευρήματα της μελέτης ως εξής: «Η μελέτη του ΙΟΒΕ για την αναπτυξιακή διάσταση της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας έδειξε το πλέον προφανές: ότι οι ελληνικές φαρμακευτικές επιχειρήσεις είναι από τους ελάχιστους εναπομείναντες θύλακες ανάπτυξης και ελπίδας για τη χώρα, και πιθανώς ο σημαντικότερος. Όταν εκτιμήσεις θέλουν την ανεργία να αγγίζει σύντομα το 30% και την ύφεση να βαθαίνει όλο και περισσότερο, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία επιμένει να επενδύει και να παράγει σε ένα περιβάλλον εντεινόμενης αποβιομηχάνισ   ης και εξουθενωτικών πολιτικών, οι οποίες υπονομεύουν πλέον ανεπανόρθωτα την ίδια της την ύπαρξη. Έτσι, τα αποτελέσματα της μελέτης μάς δημιουργούν ανάμεικτα συναισθήματα: αφενός επιβεβαιώνουν τις πάγιες θέσεις μας και τα πορίσματα άλλων διεθνών μελετών που έχουν ανάγει την ελληνική φαρμακοβιομηχανία σε αναδυόμενο αστέρα της οικονομικής ζωής της χώρας. Αφετέρου μας δημιουργούν μια ολοένα και πιο δυσάρεστη έκπληξη όταν αντιλαμβανόμαστε την απόσταση που χωρίζει τη δυναμική λειτουργία των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών από το μέλλον που σχεδιάζουν για αυτές οι εκτός λογικής πολιτικές στο χώρο του φαρμάκου.»