Στα δικαστήρια “σέρνει” τους εργαζόμενους η διοίκηση του ΕΚΑΒ

05-09-2017

Στα δικαστήρια «σέρνει» τους εργαζομένους που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας, η διοίκηση του ΕΚΑΒ . Σύμφωνα με καταγγελία εργαζομένων στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, η διοίκηση του ΕΚΑΒ στέλνει επιστολές εκφοβισμού και ενημερώνει ότι: «η συμμετοχή του εργαζομένου στην επίσχεση εργασίας συνιστά αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων του και καταλήγει ότι αν συνεχιστεί η εξαγγελθείσα επίσχεση εργασίας θα προχωρήσει σε επίταξη του προσωπικού.!!»

Και «σέρνει» στα δικαστήρια τους εργαζόμενους μετά από επίσχεση εργασίας 12 ημερών ζητώντας «να απαγορευθεί η επίσχεση εργασίας αλλά και η επανάληψη αυτής με τα ίδια ή ανάλογα και παρεμφερή αιτήματα στο μέλλον.!». Ζητώντας μάλιστα «Να απειληθεί κατά της εναγόμενης συνδικαλιστικής οργάνωσης χρηματική ποινή ποσού πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για κάθε περίπτωση παραβίασης του διατακτικού της εκδοθησόμενης απόφασης».

Την ίδια στιγμή, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν τροπολογία για την επίσχεση εργασίας σε περίπτωση υπερημερίας του εργοδότη ως προς την καταβολή του μισθού. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, «με την προτεινόμενη διάταξη θεσπίζεται ρητά ο κανόνας ότι η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης του εργαζομένου, σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών, δεν μπορεί να θεωρηθεί από τον εργοδότη ως οικειοθελής αποχώρηση του εργαζομένου από την εργασία του ή ως σιωπηρή καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης εργασίας από αυτόν. Εξασφαλίζεται, έτσι, ένα minimum προστασίας για τους εργαζομένους, οι οποίοι έχουν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις κατά των εργοδοτών για την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών».