Στα βήματα του υπουργείου Υγείας, κατευθυντήριες οδηγίες για το πλαφόν από τους εργαστηριακούς γιατρούς

26-12-2016

«Κατευθυντήριες οδηγίες» για το πλαφόν (ανά νομό και ανά πάροχο) στις διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, εξέδωσε η Πανελλήνια Ένωση Εργαστηριακών Ιατρών (ΠΕΕΒΙ) στα …πρότυπα του υπουργείου Υγείας. Προτρέπει μάλιστα τους ασφαλισμένους να υπογράφουν δήλωση σε περίπτωση που κάνουν εξετάσεις σε εργαστήριο ή κέντρο που έχει «κλείσει» το πλαφόν! 

Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές, τα διαγνωστικά κέντρα και τα εργαστήρια θα πρέπει να:

1) Ενημερώνουν τον ασθενή ότι «έχουν συμπληρώσει το όριό τους» (ο ΕΟΠΥΥ θα δημοσιοποιεί σε «real time»στην ιστοσελίδα του τα εργαστήρια που έχουν συμπληρωμένο ή ανοικτό πλαφόν).

2) Ενημερώνουν τον ασθενή ότι μπορεί πλέον να απευθύνεται στις δημόσιες δομές ή (μέσω του διαδικτύου), σε άλλα εργαστήρια που έχουν ακόμη ανοικτό πλαφόν ή ακόμη και στο ίδιο εργαστήριο, αλλά τον επόμενο μήνα εφ’ όσον υπάρχει περιθώριο χρόνου και ανάγκης. 

3) Εφ’ όσον παρ’ όλα αυτά ο ασθενής επιθυμεί την εκτέλεση των εξετάσεων στο εργαστήριο που έχει συμπληρώσει το πλαφόν του, τότε η οικονομική διαπραγμάτευση μεταξύ τους είναι ελεύθερη. 

Για την επιπλέον νομική κατοχύρωση, καλόν είναι ο ασθενής να υπογράψει μία υπεύθυνη δήλωση – βεβαίωση, στην οποία αναφέρεται:

 

 

 «Ο/Η υπογράφων/ουσα ………………….. ……………………… του ………………. προσήλθα σήμερα στο διαγνωστικό εργαστήριο του/της ……………. ……………………., οδός …………………, στην ………….. (πόλη), για την εκτέλεση εξετάσεων ……………………….. (είδος διαγνωστικών εξετάσεων) που μου συνταγογράφησε ο/η ιατρός μου κ./κα. ………………….……………… Ο/Η μου ανακοίνωσε ότι έχει ήδη συμπληρώσει, για τον τρέχοντα μήνα, το όριο δαπάνης ΕΟΠΥΥ που του/της αναλογεί και μου υπενθύμισε ότι δικαιούμαι να διενεργήσω τις εξετάσεις μου σε άλλο συμβεβλημένο διαγνωστικό εργαστήριο που δεν έχει συμπληρώσει το όριο δαπάνης ή στις δημόσιες δομές (νοσοκομεία, εργαστήρια ΠΕΔΥ κ.λπ.) ή και στον/στην ίδιο/α στον αμέσως επόμενο ημερολογιακό μήνα ενόσω δεν θα έχει συμπληρώσει ακόμη το όριο δαπάνης. Ωστόσο, εγώ βεβαιώνω ότι, από καθαρά δική μου επιλογή και από εμπιστοσύνη στο παρόν εργαστήριο, επιθυμώ να διενεργήσω σήμερα, εδώ τις συγκεκριμένες εξετάσεις μου, καταβάλλοντας εξ ιδίων την αξία τους.

…………. (πόλη) ……………….. (ημερομηνία)».