ΣτΕ: Δεν πρέπει να πληρώσουν πρόστιμο 3 εκτομ ευρώ οι Μαρτίνης και Χλαμπουντάκης για το “Ερρίκος Ντυνάν”

11-09-2018

Απαλάσσονται από πρόστιμο 3.278.272 ευρώ οι δύο πρώην διοικούντες Ανδρέας Μαρτίνης και Γιώργος Χλαμπουντάκης του “Ερίκος Ντυνάν” για την τριετία 2010-2013 κατά τη διάρκεια της οποίας, έπειτα από έλεγχο του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων, διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις και φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με τα πορίσματα του ελέγχου, το νοσοκομείο υπέβαλε μηνιαίες δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών ενώ δεν κατέβαλε τον φόρο και το ίδιο συνέβαινε και με τον φόρο ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Όπως όμως γνωμοδότησε το Συμβούλιο Επικρατείας,  στο οποίο είχε προσφύγει ο πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Γιώργος Χλαμπουτάκης ο οποίος διετέλεσε 113 μέρες άμισθος πρόεδρος του «Ερρίκος Ντυνάν», “η διοίκηση, και όχι οι διοικούντες Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, ευθύνεται για τη μη εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των Νομικών Προσώπων”.

Επιπλέον σύμφωνα με το ανώτατο δικαστήριο, «δεν επιτρέπεται η λήψη των ως άνω μέτρων σε βάρος φυσικών προσώπων εντεταλμένων στη διοίκηση, διαχείριση ή εκπροσώπηση νομικών οντοτήτων για μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων, όταν για αυτούς τους παρακρατούμενους φόρους και αποδοτέους κατά τη διάρκεια της θητείας τους φόρους, ήταν ανεκτή από τον νομοθέτη η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης απόδοσης αυτών, πράγμα που συνέβη και εν προκειμένω, όπως συνάγεται από το γεγονός ότι δυνάμει των ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων, είχε ανασταλεί η συμφωνία με διάταξη λήψης ασφαλιστικών μέτρων, όπως είναι και τα επίδικα (σ.σ.: ασφαλιστικά μέτρα) προς εξασφάλιση της ικανοποίησης των αξιώσεων κάθε πιστωτή και από οποιαδήποτε αιτία, μεταξύ των οποίων και των αξιώσεων του Δημοσίου από μη καταβολή των επίμαχων φόρων», αναφέρει χαρακτηριστικά η απόφαση (1769/2018) του Β΄ τμήματος του ΣτΕ (πρόεδρος Μαίρη Σαρπ)”.

Τέλος, στον κ. Χλαμπουτάκη επεβλήθη απαγόρευση μεταβίβασης των περιουσιακών του στοιχείων, δέσμευση του 50% όλων των τραπεζικών λογαριασμών και δέσμευση του 50% του περιεχομένου των θυρίδων του (χρήματα κ.λπ.) σε όλα τα τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Ο κ. Χλαμπουτάκης υποστήριξε ότι ήταν πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και παράλληλα άμισθος πρόεδρος του «Ερρίκος Ντυνάν», ενώ δεν είχε διενεργήσει καμία διαχειριστική πράξη στο νοσοκομείο. Αρχικά, ο πρώην αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου κατέφυγε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, αλλά και στα διοικητικά δικαστήρια, ωστόσο οι προσφυγές του απορρίφθηκαν και τελικώς δικαιώθηκε από το ΣτΕ.

 

Πηγή: Καθημερινή