Στις …καλένδες οδεύει ο Οργανισμός Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας

09-03-2018

Στις … καλένδες φαίνεται ότι ρίχνει το υπουργείο Υγείας τον Οργανισμό Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας!  Ναι  μεν αποφασίστηκε η συγκρότηση και ο ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για την κατάρτιση Σχεδίου Δημιουργίας Οργανισμού Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην σχετική απόφαση «Η θητεία των μελών της ομάδας εργασίας λήγει με την ολοκλήρωση του έργου της».

Δεν υπάρχει δηλαδή κανένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή χρονικός περιορισμός για την ολοκλήρωση του έργου το οποίο, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, «είναι η κατάρτιση πρότασης για την ίδρυση Οργανισμού Αξιολόγησης  Τεχνολογιών  Υγείας  και  ειδικότερα  τη  νομική  του  φύση,  το  πεδίο  των αρμοδιοτήτων του και την οργανωτική του διάρθρωση».

Πάντως τα μέλη της Ομάδας είναι:

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, ως Συντονιστής.

ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Οικονομολόγος  Υγείας,  Συνεργάτης  στην  Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Φαρμακοποιός, Διευθύνων Σύμβουλος του  Ι.Φ.Ε.Τ.

ΡΑΪΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, Επίκουρη  Καθηγήτρια  Οικονομικών  της  Υγείας  του  Πανεπιστημίου Πειραιά.

ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ, Οικονομολόγος, Αν. Διοικητής του Γ.Ν. Λαϊκό.

MANITΣΑ ΕΛΕΝΗ, Σύμβουλος Υπουργού Υγείας.