Στο «κόκκινο» διαγνωστικά και εργαστήρια: Ζητούν στήριξη και… ενημέρωση μέχρι τις 7/7 – Προειδοποιούν με κινητοποιήσεις

04-07-2022

Στο «κόκκινο» βρίσκονται διαγνωστικά και εργαστήρια εξαιτίας κυρίως του claw back και τις χρηματοδότησης των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Το Συντονιστικό Όργανο Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίας Υγείας σε επιστολή του προς τον υπουργό Υγείας ζητεί να ενημερωθεί «μέχρι την Πέμπτη 7 Ιουλίου για τα μέτρα διάσωσης των διαγνωστικών εργαστηρίων, των πολυϊατρείων και των κλινικοεργαστηριακών ιατρών από την καταστροφή», τα οποία θα προωθηθούν για ψήφιση εντός του Ιουλίου, στο νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί από το Υπουργείο Υγείας. Μάλιστα προειδοποιεί για κινητοποιήσεις «εάν δεν έχουμε απτά αποτελέσματα στην επίλυση των προβλημάτων μας».

Θέματα που έχουν τεθεί για το 2022:

Η άμεση έξτρα χρηματοδότηση του προϋπολογισμού των διαγνωστικών εξετάσεων κατά 15 εκατ. ευρώ η οποία θα προέλθει από ενίσχυση του Υπουργείου Οικονομικών.  Η οφειλή των claw back του 2021 θα ενταχθεί στις 120 δόσεις, που θα επανυπολογιστούν με τη συμπερίληψη και των ποσών claw back για το 2020 και δεν θα αποπληρωθεί σε 12 δόσεις όπως ορίζει το άρθρο 72 του Ν. 4812/2021.

Η τεκμηρίωση λόγω COVID-19 ώστε να καλυφθούν ξεχωριστά αυτές οι δαπάνες. Την θεσμοθέτηση διαχειριστικής αμοιβής των παραπεμπτικών όπως έχει νομοθετηθεί και για τα ιδιωτικά φαρμακεία, καθώς και κόστος δειγματοληψίας.

Θέματα που έχουν τεθεί για το 2023:

Καθορισμός του μέγιστου ποσοστού claw back έως 10% (με προοπτική μηδενισμού του  έως το 2025) που θα κληθούν να επιστρέψουν τα διαγνωστικά εργαστήρια, τα πολυϊατρεία και οι κλινικοεργαστηριακοί ιατροί και εισαγωγή της έννοιας της συνυπευθυνότητας του κράτους στην υπέρβαση των δαπανών.

Η αποτίμηση της ιατρικής πράξης ως ξεχωριστή αμοιβή, ο εξορθολογισμός των διαγνωστικών εξετάσεων και των συμμετοχών καθώς και επανεξέταση συνταγογραφικών οδηγιών.