Στο μικροσκόπιο του ΕΟΦ οι διαφημίσεις των φαρμακευτικών εταιρειών

26-12-2016

 

Στο «μικροσκόπιο» του ΕΟΦ βρίσκονται οι διαφημίσεις των φαρμακευτικών εταιριών για τυχόν παραπλανητικές πληροφορίες και γενικότερα στοιχείων μη σύμφωνων με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Το έργο ελέγχου και παρακολούθησης αναλάμβάνει ειδική Επιτροπή η οποία θα συνεδριάζει μια φορά το μήνα, αλλά και έκτακτα, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο από τον πρόεδρό της. Το σύνολο των συνεδριάσεων δεν θα υπερβαίνει τις τριάντα (30) ετησίως ενώ η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι διετής.

 Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με απόφαση του ΕΟΦ, έργο της Επιτροπής είναι: 

  • ο έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων που περιέχονται στα ‘Έντυπα Ιατρικής Ενημέρωσης και Διαφήμισης από Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις και ιδιαίτερα ο εντοπισμός τυχόν ατεκμηρίωτων, ανακριβών, ανεπαρκών, εσφαλμένων, παραπλανητικών πληροφοριών και γενικά στοιχείων μη σύμφωνων με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις.
  • ο έλεγχος διαφημιστικών καταχωρίσεων φαρμακευτικών προϊόντων επί πληρωμή ή των εμμέσων ανακοινώσεων στο Τύπο και στα λοιπά ΜΜΕ καθώς και των διαφημίσεων φαρμακευτικών προϊόντων που υπάρχουν στα προγράμματα επιστημονικών συνεδρίων. 

Η απόφαση του ΕΟΦ προβλέπει μάλιστα «όπου κρίνεται από την Επιτροπή απαραίτητο, θα ζητείται η γνωμάτευση ειδικών εμπειρογνωμόνων, εισηγητών του ΕΟΦ». Η Επιτροπή θα γνωμοδοτεί στη Διοίκηση του ΕΟΦ για τη σοβαρότητα των παραβάσεων και για τις απαιτούμενες διορθώσεις / τροποποιήσεις ή ανακλήσεις των διαφημίσεων και των εντύπων ιατρικής ενημέρωσης.