Στο ΣτΕ ο ΙΣΑ εναντίον απόφασης που θίγει εργαστηριακούς γιατρούς

26-12-2016

 

Στο Συμβούλιο Επικρατείας προσέφυγε ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας ζητώντας να ακυρωθεί η υπουργική απόφαση που υποχρεώνει τους εργαστηριακούς γιατρούς να εκτελούν ιατρικές πράξεις χωρίς αμοιβή. Σύμφωνα με τα μέτρα του υπουργείου για τον έλεγχο της συνταγογράφησης ορίζεται ότι οι εργαστηριακοί ιατροί δεν θα αποζημιώνονται για την εκτέλεση των εργαστηριακών πράξεων τις οποίες αν και υποχρεούνται από τη σύμβασή τους να εκτελέσουν όταν υπερβαίνουν το καθοριζόμενο όριο.

Ο ΙΣΑ θεωρεί ότι έτσι κατά παράβαση σειράς συνταγματικών διατάξεων ο Υπουργός επιβάλει στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ εργαστηριακούς ιατρούς να εκτελούν εργαστηριακές διαγνωστικές πράξεις χωρίς ουδεμία δυνατότητα είσπραξης ιατρικής αμοιβής, μία ρύθμιση που στα πλαίσια της επιδίωξης του Κράτους για περαιτέρω μείωση της ιατροφαρμακευτικής δαπάνης, ενόψει της προβληματικής καταστάσεως των οικονομικών του δυνατοτήτων θίγει την επαγγελματικής τους ελευθερία και μπορεί να οδηγήσει σε υποβιβασμό του επιπέδου παροχής των υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες

Ο ΙΣΑ στα πλαίσια προάσπισης του κύρους του ιατρικού λειτουργήματος και της δημόσιας υγείας καλεί το Υπουργείο Υγείας να ζητήσει συγγνώμη από τους εργαστηριακούς ιατρούς  για την επονείδιστη αυτή κατάσταση που  αναγκάζει τους γιατρούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για να  ακυρώνονται τα επαχθή μετρά που πλήττουν τον κλάδο.