Στον “αέρα” βρίσκεται το μητρώο για την Ηπατίτιδα C του ΕΟΠΥΥ

19-04-2017

Στον «αέρα» βρίσκεται το μητρώο για την ηπατίτιδα C του ΕΟΠΥΥ. Όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο του Οργανισμού, «ο ΕΟΠΥΥ στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης της κάλυψης των αναγκών των ασφαλισμένων και του πληρέστερου σχεδιασμού των υπηρεσιών υγείας, διαθέτει μητρώο ασθενών για την ηπατίτιδα C, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για τα χαρακτηριστικά της νόσου, τους παράγοντες κινδύνου, τη χρήση υπηρεσιών υγείας, το σχετικό κόστος και την έκβαση στο σύνολο των ασθενών που λαμβάνουν αποζημιούμενα φάρμακα από τον Οργανισμό».

Οι πληροφορίες αυτές – διευκρινίζει η ΕΟΠΥΥ – χρησιμοποιούνται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων προκειμένου να καθοριστεί το πλαίσιο χορήγησης των φαρμάκων καθώς και να αυξηθεί και επιταχυνθεί η πρόσβαση των ασθενών στις συγκεκριμένες θεραπείες.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η χρήση και η συμπλήρωση του μητρώου είναι υποχρεωτική για όλους τους ιατρούς που συνταγογραφούν όλα τα φάρμακα που αφορούν στην ηπατίτιδα C. Η διαδικασία της ένταξης ασθενών στο μητρώο για την ηπατίτιδα C προϋποθέτει πιστοποίηση του θεράποντα ιατρού στο μηχανογραφικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ για παροχές ΕΚΠΥ. Αυτό γίνεται άπαξ και δεν απαιτείται εάν ο θεράπων είναι ήδη πιστοποιημένος στο σύστημα παροχών ΕΚΠΥ.

Όπως διευκρινίζεται στην εγκύκλιο, η υποχρεωτική ημερομηνία έναρξης της νέας  διαδικασίας ορίζεται η 24η Απριλίου του τρέχοντος έτους.