“Συμμάζεμα” σε μισθώματα & λειτουργικά έξοδα από τον ΕΟΠΥΥ

26-12-2016

Σχέδιο αξιοποίησης του συνόλου των ιδιόκτητων κτιρίων, με συγχώνευσης, μετεγκατάστασης και συστέγασης υπηρεσιών, σχεδιάζει η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ. Στόχος του Οργανισμού είναι να δημιουργήσει ένα δίκτυο υπηρεσιών που θα λειτουργεί άμεσα και αποτελεσματικά για τον πολίτη με το μικρότερο δυνατό κόστος. Εκτιμάται μάλιστα, ότι θα προκύψει οικονομία της τάξεως του 30% στα σημερινά καταβαλλόμενα μισθώματα που είναι της τάξεως των 20.000.000 ευρώ, αλλά και στα λειτουργικά έξοδα των κτιρίων.

Ομάδα Εργασίας, μετά από εντολή του διοικητή του Οργανισμού, κ. Δημήτρη Κοντού, ανέλαβε την συγκέντρωση των στοιχείων ταυτότητας όλων των ακινήτων του ΕΟΠΥΥ (ακριβής θέση, επιφάνεια, ποσοστό ιδιοκτησίας, ύψος μισθώματος, ολικό αλλά και κατά τετραγωνικό μέτρο κλπ). Ειδικότερα, από την πρώτη συγκριτική επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι:

 1. Υπάρχει δυνατότητα συγχώνευσης μονάδων που δεν οδηγούν σε συρρίκνωση αλλά σε βελτιωμένη λειτουργία παροχής υπηρεσιών. Για παράδειγμα στο Χαλάνδρι προβλέπεται συγχώνευση δύο κτιρίων :το ένα βρίσκεται στην μία άκρη της περιοχής και το άλλο στην άλλη και μάλιστα 150 μ. από την μονάδα Χολαργού.  
 2. Υπάρχει μεγάλη απόκλιση στα μισθώματα με βάση την τιμή ανά τετραγωνικό μέσα στην ίδια περιοχή.
 3. Υπάρχουν υψηλά μισθώματα σε κάποιες περιοχές.
 4. Η πλειοψηφία των μισθωμένων κτιρίων προέρχεται από παλιούς διαγωνισμούς και η μίσθωση συνεχίζεται με παρατάσεις χωρίς νέους διαγωνισμούς.
 5. Υπάρχουν περιπτώσεις ακατάλληλων κτιρίων.
 6. Δεν έχουν αξιοποιηθεί δημόσια κτίρια που θα μπορούσαν να μειώσουν τις λειτουργικές δαπάνες σε κάποιες περιοχές.
 7. Δεν έχει υπάρξει ο ανάλογος συντονισμός με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προκειμένου να αξιοποιηθούν καλύτερα τα από κοινού χρησιμοποιούμενα κτίρια.

 

Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο του ΕΟΠΥΥ προβλέπει:

 • Να αξιοποιηθούν κτίρια Ταμείων που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ τα οποία δεν έχουν ακόμα παραχωρηθεί προς χρήση (ΔΕΗ, ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ).
 • Να αξιοποιηθούν κρατικά κτίρια που εκκενώνονται (πχ νοσοκομεία). Το παλιό νοσοκομείο Αγρινίου παραμένει κενό ενώ και το Πατησίων έχει «αδειάσει» με τις συγχωνεύσεις στο ΕΣΥ.
 • Να τεθεί πλαφόν στο ύψος των μισθωμάτων κατά τετραγωνικό.
 • Να εξορθολογιστούν τα καταβαλλόμενα μισθώματα στις περιπτώσεις που προκύπτει ότι υπερβαίνουν τον μέσο όρο των τομών της περιοχής.
 • Να συστεγαστούν μονάδες (διοικητικές και υγειονομικές) ειδικότερα σε Αττική και Θεσσαλονίκη και σε (8) ακόμα πόλεις που ο ΕΟΠΥΥ διαθέτει ιδιόκτητα και μισθωμένα κτίρια.


Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, όλα τα παραπάνω μπορούν να υλοποιηθούν σε χρονικό διάστημα (6) μηνών.

Σημειώνεται ότι ο ΕΟΠΥΥ συνολικά διαθέτει 398 κτίρια σε όλη την Ελλάδα από τα οποία η συντριπτική πλειοψηφία (293) είναι μισθωμένα και μόλις 81 είναι ιδιόκτητα και 24 παραχωρημένα. Σχεδόν ένα στα 3 τρία κτίρια είναι στην Αττική.