Σύνδεση ελληνικής φύσης και βιομηχανίας επεξεργάζεται ο ΕΟΦ

26-12-2016

Σχέδιο για να συνδέσει τον πλούτο της ελληνικής γης – την καλλιέργεια των φυτών με φαρμακευτική δράση- με τη βιομηχανία, επεξεργάζεται η διοίκηση του ΕΟΦ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Οργανισμού, κ. Δημήτρη Λιντζέρη, ο ΕΟΦ μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας στηρίζοντας τις επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας, αλλά και να συνδεθεί άμεσα με την πρωτογενή παραγωγή ακριβώς διότι μπορεί να συνδέσει τον πλούτο της ελληνικής γης, την καλλιέργεια των φυτών με φαρμακευτική δράση, με την επιστημονική κοινότητα και τη βιομηχανία.

Την ίδια στιγμή, άμεση προτεραιότητα του ΕΟΦ είναι να καταστεί η Ελλάδα, χώρα αναφοράς στον τομέα εγκρίσεων φαρμακευτικών προϊόντων και να αποτελέσει πύλη εισόδου εγκρίσεων φαρμάκων τρίτων χωρών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως εκτιμά ο κ. Λιντζέρης, τα κέρδη που θα προκύψουν για την Ελληνική Οικονομία θα είναι τεράστια.

Παράλληλα, η προσέλκυση κλινικών μελετών στη χώρα μας αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για τη Διοίκηση του Οργανισμού. «Ακριβώς διότι δίδουν άμεσο οικονομικό όφελος στη χώρα και αξιοποιούν το επιστημονικό δυναμικό της. Ανεβάζουν άμεσα το ΑΕΠ, άρα τονώνουν άμεσα την ελληνική οικονομία», σημειώνει ο πρόεδρος του ΕΟΦ.

Σημειώνεται ότι στη χώρα μας, περίπου 150 έως 250 κλινικές μελέτες εγκρίνονται ανά έτος, ενώ είναι σε εξέλιξη 600.

 Αναφορικά με τις πωλήσεις φαρμάκων, τα στοιχεία του ΕΟΦ δείχνουν ότι το 2013 ανήλθαν σε 5,293 δισ. ευρώ,  εκ των οποίων 3,95 δισ. ευρώ στα φαρμακεία και 1,38 δισ. ευρώ στα Νοσοκομεία. Τα ποσά αυτά είναι οι πωλήσεις των φαρμάκων όπως αποτυπώνονται σε πραγματικό χρόνο από τις εταιρείες μέσω του συστήματος παρακολούθησης ταινίας γνησιότητας που είναι αρμοδιότητα του ΕΟΦ και όχι η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη που αφορά τα Ασφαλιστικά Ταμεία.