Συνταγές για τη Βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας στην Ευρώπη

26-12-2016

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πρόκληση της παροχής υγειονομικής περίθαλψης με βιώσιμο τρόπο για τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές γενιές, η AbbVie σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τη Δημόσια Υγεία (European Public Health Alliance) και την Philips, έφερε πρόσφατα σε επαφή πάνω από 200 βασικούς συντελεστές από τους τομείς των εθνικών και ευρωπαϊκών υγειονομικών φορέων περίθαλψης σε μια διάσκεψη στις Βρυξέλλες, για να ενθαρρύνει και να διευκολύνει μια ευρύτερη συζήτηση που θα οδηγήσει στην εξεύρεση λύσεων.

Σκοπός είναι η δημιουργία εθνικών whitepapers για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει κάθε σύστημα υγειονομικής περίθαλψης σε τοπικό επίπεδο. Το 2014, οι πιο καινοτόμες ιδέες θα παρουσιαστούν σε ένα πανευρωπαϊκό κοινό whitepaper.

Σε όλη την Ευρώπη, αλλά και πέραν αυτής, τα κράτη είναι αντιμέτωπα με την πιο δύσκολη οικονομική περίοδο, ως απόρροια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, της μακροχρόνιας ύφεσης και των αυξανόμενων δημογραφικών πιέσεων, που προήλθαν από την αλλαγή που έχει επέλθει στη γήρανση του πληθυσμού. Σήμερα, η επιβάρυνση στα συστήματα υγείας λόγω των χρόνιων ασθενιών, αντιπροσωπεύει περίπου τα 3/4 των εξόδων της υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη.

Το ερώτημα είναι: πώς βλέπουν τα κράτη την πρόκληση δημιουργίας ενός βιώσιμου μοντέλου υγειονομικής περίθαλψης; Ενός μοντέλου που θα καλύψει τις ανάγκες μιας διαρκώς μεταβαλλόμενης δημογραφικά κοινωνίας σε αυτή τη δύσκολη οικονομικά περίοδο;

Η AbbVie και οι συνεργάτες της, η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Δημόσιας Υγείας και η Philips, πιστεύουν ότι λύση στις προκλήσεις αυτές μπορεί να βρεθεί εφόσον όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στον ευρύτερο τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, στοχεύσουν στην κατάρτιση καινοτόμων και συγκεκριμένων λύσεων, οι οποίες θέτουν τους ασθενείς στο επίκεντρο με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης, την αύξηση των ετών ζωής και τη μείωση του κόστους.

Σε μια Διάσκεψη, που συγκέντρωσε πάνω από 200 ειδικούς, επαγγελματίες υγείας, ασθενείς,  διαμορφωτές πολιτικής αλλά και φορείς λήψης αποφάσεων από τις Βρυξέλλες – ευρωπαϊκές και μη χώρες – συμφωνήθηκε ότι μόνο μέσα από ευρύτερες συνεργασίες, και κυρίως συμπράξεις μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων του συστήματος υγείας, οι προκλήσεις αυτές μπορούν αντιμετωπιστούν.

Μια έκθεση του Economist  (Economist Intelligence Unit) που ανατέθηκε από την AbbVie (Abbott εκείνη τη χρονική στιγμή) με τίτλο «Ποτέ δεν είναι νωρίς» και δημοσιεύθηκε το 2012, είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι για να αυξηθούν τα έτη υγιούς ζωής, απαιτείται επικέντρωση σε πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη, δηλαδή προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, που επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση και τη δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης και θεραπείας. Ο καθηγητής Roberto Bertollini, επικεφαλής επιστήμονας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), ο οποίος μίλησε στο συνέδριο, αναφέρθηκε στην ανάγκη να εστιάσουν περαιτέρω οι κυβερνήσεις στην πρόληψη και δήλωσε ότι: «Η πρόληψη δεν αποδίδει καρπούς μόνο σε 10 ή 15 χρόνια. Μπορεί κάποιος να δει αποτελέσματα νωρίτερα σε επίπεδο πληθυσμού. Επίσης, η πρόκληση εδώ είναι, να εξετάσουμε καινοτόμους τρόπους για τη μέτρηση των επιπτώσεων των πολιτικών που ακολουθούνται».

Εξισορροπώντας μεταξύ των αναγκών των ασθενών και ενός δυναμικά μεταβαλλόμενου οικονομικού μοντέλου, κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών έχει επέλθει πίεση στα εθνικά συστήματα υγείας, τα οποία είχαν σχεδιαστεί για να ταιριάζουν σε πολύ διαφορετικές απαιτήσεις. Ο Heinz Becker, ευρωβουλευτής, αναφερόμενος στο τι έπεται δήλωσε ότι: «Για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους, τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να είναι μια μακροπρόθεσμη προτεραιότητα της πολιτικής δραστηριότητας».

Η Διάσκεψη “Συνταγές για τη Βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας” έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να διευκολυνθεί αυτή τη συζήτηση και η ανταλλαγή ιδεών για την επίτευξη συγκεκριμένων λύσεων προς όφελος των ασθενών. Στελέχη της υγείας παρουσίασαν ορισμένες πρακτικές λύσεις, όπως το πρόγραμμα στη Δυτική Ιρλανδία «Appointment Angels», το οποίο αντιμετωπίζει την έλλειψη Ρευματολόγων στη χώρα.

«Είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι για την ανταλλαγή απόψεων και τις συζητήσεις στις οποίες λάβαμε μέρος ως ομάδα και είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε και να ακούμε για μερικές φανταστικές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή και παρουσιάστηκαν, όπως, το Κέντρο Υγειονομικής Περίθαλψης Μακάμπι στο Ισραήλ, το «Appointment Angels» κ.λπ.. Έχουμε, επίσης, επισημάνει την ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή των ασθενών για την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε πόρους. Η ευρεία αποδοχή του ρόλου της πρόληψης, σε όλες τις μορφές της, θα διαδραματίσει σημαντικό  ρόλο. Το πιο κρίσιμο είναι ότι πρέπει να επανεξετάσουμε τους τρόπους με τους οποίους ασκούμε την υγειονομική περίθαλψη» λέει η Pascale Richetta, Αντιπρόεδρος της AbbVie για τη Δυτική Ευρώπη και τον Καναδά.

«Όμως πρόκειται μόνο για την αρχή. Μαζί με πρωτοβουλίες όπως αυτή η Διάσκεψη, η AbbVie θα βοηθήσει να ξεκινήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα με σκοπό τη δημιουργία  εθνικών whitepapers, για την ανάπτυξη συγκεκριμένων λύσεων που θα οδηγήσουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων κάθε συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Θα εργαστούμε με τους αρμόδιους φορείς, ούτως ώστε να επανεξετάσουμε τον τρόπο που παρέχεται η υγειονομική περίθαλψη και πως μπορούμε να βοηθήσουμε να γίνει καλύτερη. Εν συνεχεία, θα συγκεντρώσουμε τις πιο ελκυστικές ιδέες και θα τις συντάξουμε σε ένα πανευρωπαϊκό whitepaper που θα εκδοθεί το 2014» , προσθέτει η Pascale Richetta.