Συντονιστικό κέντρο με ευθύνη ΕΚΕΠΥ μεταξύ φορέων και ΜΚΟ για τους πρόσφυγες

26-12-2016

Συντονιστικό Κέντρο για τον συντονισμό των δημοσίων φορέων υγείας, των ΜΚΟ και της Κοινωνίας των Πολιτών – με ευθύνη του ΕΚΕΠΥ και γενικό Συντονιστή με αυξημένες αρμοδιότητες ο Διοικητής του Κέντρου Νικόλαος Παπαευσταθίου – συγκροτείται στο υπουργείου Υγείας για την υγειονομική κάλυψη των προσφύγων και μεταναστών. 

Βασικός στόχος του Συντονιστικού Οργάνου θα είναι η άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση όπου υπάρχει ανάγκη αλλά και ο σχεδιασμός και η επιδημιολογική επιτήρηση με τη συλλογή  δεδομένων από τους άτυπους καταυλισμούς και τα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων σε όλη τη χώρα. 

Όπως αναφέρεται στην σχετική απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού, «δεδομένου ότι η επιχειρησιακή κάλυψη των υγειονομικών αναγκών των προσφύγων αποτελεί μια συνεχώς μεταβαλλόμενη διαδικασία, που είναι άρρηκτα δεμένη με τον ετασχηματισμό των ροών σε διαφορετικά σημεία ανά την χώρα, το Ε.Κ.ΕΠ.Υ. θα είναι σε συνεχή συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, Φορείς & Οργανώσεις έτσι ώστε με την 24ωρη παρακολούθηση των ροών και των χαρακτηριστικών της ανθρώπινης κινητικότητας να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα». 

Σύμφωνα με την απόφαση, το ΕΚΕΠΥ θα ορίσει υγειονομικούς συντονιστές στους χώρους αυτούς σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις του Υπουργείου και με τους εμπλεκόμενους φορείς (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Ε.Κ.Α.Β., Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., Δ.Υ.ΠΕ.). Οι υγειονομικοί συντονιστές  θα έχουν την επίβλεψη και τον συντονισμό όλων των φορέων που παρέχουν υγειονομική φροντίδα στους αναφερόμενους χώρους σύμφωνα με τις οδηγίες του συντονιστικού οργάνου. Παράλληλα, το ΕΚΕΠΥ σε συνεργασία με το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. θα οργανώσει Ενιαίο Σύστημα Επιδημιολογικής Επιτήρησης, στο οποίο θα μετέχουν όλοι οι Φορείς και ΜΚΟ που λειτουργούν ιατρεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στους χώρους υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών.

Τα στοιχεία που συλλέγονται θα διαβιβάζονται σε μορφή αναφορών προς το Γραφείο του Υπουργού Υγείας. Οποιαδήποτε έκτακτη δαπάνη προκύψει για την ενίσχυση των δημόσιων δομών αλλά και των κέντρων φιλοξενίας καθώς και των αναγκών συνεχούς συντονισμού, θα καλυφθεί από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.