«Τα Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά ως μοχλός Αέναης Ανάπτυξης της χώρας»

26-12-2016

Ο ΕΟΦ, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης με εξωστρέφεια, οργανώνει ημερίδα, με θέμα «Τα Αρωματικά και Φαρμακευτικά φυτά ως μοχλός Αέναης Ανάπτυξης της χώρας», σε συνεργασία με τον Τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων του Φαρμακευτικού Τμήματος του ΕΚΠΑ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014, στο Αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης. 

Η ημερίδα αποσκοπεί στην ενημέρωση και εκπαίδευση των συντελεστών πρωτογενούς παραγωγής και όλων των φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για τις δυνατότητες που προσφέρουν τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά.

Στόχος της ημερίδας είναι να αναδείξει τις δυνατότητες που παρέχει η εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας της χώρας για την παραγωγή πρώτων υλών και χρήση στη φαρμακευτική πρακτική, έτσι ώστε να αποτελέσουν μοχλό δυναμικής επιστημονικής και βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα των φαρμάκων φυτικής προέλευσης, των συμπληρωμάτων διατροφής και των καλλυντικών. 

Επίσης, να τονίσει την ανάγκη για συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων για την ευόδωση του κοινού οράματος για καινοτομία και αειφόρο ανάπτυξη. Θα γίνει αναφορά στις ειδικές απαιτήσεις ποιότητας, όπως ορίζονται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και σε δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω ερευνητικών προγραμμάτων. Θα δοθεί έμφαση στην καινοτομία που αποτελεί ζητούμενο ώστε το τελικό προϊόν να καταστεί ανταγωνιστικό, ενώ θα παρουσιαστούν και βέλτιστες πρακτικές της βιομηχανίας.