Τα χέρια μας “μιλάνε”…

26-12-2016

Η εικόνα των χεριών μαρτυρά την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο οργανισμός, αποκαλύπτοντας προβλήματα- πριν αυτά εκδηλθούν- που αφορούν στην κυκλοφορία του αίματος, στις ορμόνες, στη λειτουργία του θυρεοειδούς και όχι μόνο. Υπό αυτή την έννοια, τα χέρια αποκαλύπτουν τη… μοίρα μας, όπως θα έλεγε και κάποιος χειρομάντης!

Μπορείτε να διαβάσετε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την εικόνα του οργανισμού μας στα χέρια εδώ