Τα “έργα και οι ημέρες” διοικητή μεγάλου νοσοκομείου στο στόχαστρο των Επιθεωρητών Υγείας

04-07-2018

Διοικητής μεγάλου δημόσιου νοσοκομείου στην Αττική φαίνεται ότι ελέγχεται από το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας μετά από καταγγελία για τα … έργα και τις ημέρες του στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ελέγχεται για φωτογραφικούς διαγωνισμούς που ζημιώνουν το νοσοκομείο αλλά και για υπερωρίες που εγκρίνει στην γραμματέα του, υπερωρίες που κάθε μήνα εξασφαλίζουν έναν επιπλέον μισθό.

Πιο αναλυτικά, η σχετική καταγγελία αναφέρει ότι :

· Γραμματέας διοικητή κα …., ενώ θα έπρεπε να πληρώνεται ως υπερωρίες από 20 – 30 ώρες το μήνα με χρέωση 2,5 ευρώ την ώρα (πρόγραμμα ολοήμερου), είναι δηλωμένη στο απογευματινό που αποζημιώνεται με 8 ευρώ την ώρα και «γράφει» περίπου 120 ώρες το μήνα. Δηλαδή 960 ευρώ το μήνα!

· Ο διοικητής ακύρωσε διαγωνισμούς για την καθαριότητα, ασφάλεια και σίτιση του νοσοκομείου ενώ είχαν αναδειχθεί οι μειοδότες! Έτσι, συνεχίζει με το καθεστώς παρατάσεων στις εταιρείες που είχαν από παλιά τις ως άνω εργασίες.

· Προδιαγραφές για διαγωνισμό αγοράς σετ λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής ήταν τόσο …αναλυτικές που μόνο μια εταιρία μπορούσε να συμμετάσχει στη διαδικασία. Μάλιστα για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό είχαν σταλεί επιστολές από την αρμόδια διεύθυνση προμηθειών που προειδοποιούσαν για τον φωτογραφικό διαγωνισμό αλλά και για τις υψηλές τιμές.