ΕΟΦ: Ποια εμβόλια λείπουν και γιατί

ΕΟΦ: Ποια εμβόλια λείπουν και γιατί

«Σε προβλήματα παραγωγής ή ποιότητας, απρόβλεπτη αύξηση της ζήτησης και άλλους παράγοντες που δεν είναι πάντοτε εφικτό να προβλεφθούν», αποδίδει…