Συμβούλιο της Επικρατείας: Συνταγματική των πολυτέκνων διάταξη για την μοριοδότηση του αριθμού των τέκνων των υποψήφιων στον διαγωνισμό για την κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικών

Συμβούλιο της Επικρατείας: Συνταγματική των πολυτέκνων διάταξη για την μοριοδότηση του αριθμού των τέκνων των υποψήφιων στον διαγωνισμό για την κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικών

13-03-2023
Δεν αντίκειται προς την συνταγματική προστασία των πολυτέκνων διάταξη του ν. 4589/2019 σχετικά με την μοριοδότηση του αριθμού των τέκνων…