Αντί για δελτίο ήρθαν…δηλώσεις!

Αντί για δελτίο ήρθαν…δηλώσεις!

26-12-2016
300 εκατομμύρια ευρώ ευελπιστεί ο αναπληρωτής υπουργός Μάριος Σαλμάς ότι θα εξοικονομηθούν το 2013 με το νέο δελτίο τιμών. Συγκεκριμένα…