Έρευνα του ΕΚΚΕ: H οικογένεια παραμένει καθολική αξία στην Ελλάδα – Ποσοστό 85%  πιστεύει ότι η ενδοοικογενειακή βία είναι πάρα πολύ συχνή και πολύ συχνή

Έρευνα του ΕΚΚΕ: H οικογένεια παραμένει καθολική αξία στην Ελλάδα – Ποσοστό 85% πιστεύει ότι η ενδοοικογενειακή βία είναι πάρα πολύ συχνή και πολύ συχνή

16-06-2023
H οικογένεια παραμένει καθολική αξία στην Ελλάδα σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, με αντικείμενο την οικογένεια στη…