Ακτίνιο: ένα καλόβολο τζίνι

26-12-2016
Πρόκειται για ένα σπάνιο σχετικά στοιχείο, μεταλλικό και αργυρόχρωμο, μαλακό όπως περίπου ο μόλυβδος, πιο γνωστό στους ερευνητές των αντικαρκινικών…