ΚΥΑ: Ομάδα Εργασίας για την ανάπτυξη σχεδίων Πολιτικής Προστασίας για τα Νοσοκομεία απέναντι στην κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της

ΚΥΑ: Ομάδα Εργασίας για την ανάπτυξη σχεδίων Πολιτικής Προστασίας για τα Νοσοκομεία απέναντι στην κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της

20-10-2023
Κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Υγείας και Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, προβλέπει τη συγκρότηση Κοινής Ομάδας Εργασίας για την…