Άρθρο του κου Χρήστου Λιονή: “Η συγκρότηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και η διαχείριση των υγειονομικών πόρων στην ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη: πρωτοβάθμια περίθαλψη”

Άρθρο του κου Χρήστου Λιονή: “Η συγκρότηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και η διαχείριση των υγειονομικών πόρων στην ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη: πρωτοβάθμια περίθαλψη”

26-12-2016
Η εισήγηση ξεκίνησε με τον Ευρωπαϊκό ορισμό της  Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής στην Ευρώπη. (http://www.woncaeurope.org) και την έννοια της ολοκληρωμένης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας…