Περιμένουμε να κινδυνεύσει σοβαρά ένα νεογνό; Στο ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ οι νοσηλευτές της μονάδας εντατικής νοσηλείας και η Διοίκηση πρέπει να βρουν λύση!

Περιμένουμε να κινδυνεύσει σοβαρά ένα νεογνό; Στο ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ οι νοσηλευτές της μονάδας εντατικής νοσηλείας και η Διοίκηση πρέπει να βρουν λύση!

11-09-2017
Με ένα χαρακτηρισμένο ως «εξαιρετικά επείγον» έγγραφό τους, οι 32 νοσηλευτές της Α’ και της Β’ μονάδας εντατικής νοσηλείας νεογνών…