“Απειλή για τα συστήματα υγείας τα νέα δημογραφικά στοιχεία σε Ευρώπη και Αμερική”, άρθρο του καθηγητή καρδιολογίας Π.Βάρδα

“Απειλή για τα συστήματα υγείας τα νέα δημογραφικά στοιχεία σε Ευρώπη και Αμερική”, άρθρο του καθηγητή καρδιολογίας Π.Βάρδα

27-06-2018
Τα δημογραφικά στοιχεία στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αναγνωρίζονται ολοένα και περισσότερο ως κύριοι συντελεστές της προβληματικής…