Πόνοι στον αυχένα;

26-12-2016
Το στρες, η δουλειά, η κακή στάση του σώματος υποβάλλουν τον αυχένα μας σε μεγάλες εντάσεις. Πόνοι, πιασίματα και πονοκέφαλοι…