Η νέα διαδικασία και ο τρόπος προκήρυξης των θέσεων των ειδικευμένων γιατρών στο ΕΣΥ

Η νέα διαδικασία και ο τρόπος προκήρυξης των θέσεων των ειδικευμένων γιατρών στο ΕΣΥ

15-05-2018
Υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος προκήρυξης των θέσεων ειδικευμένων ιατρών  κλάδου  Ε.Σ.Υ., καθώς  και η  προθεσμία  και  ο  τρόπος  υποβολής  των απαιτούμενων δικαιολογητικών,…