Η ψυχολογία του ρατσισμού

26-12-2016
Ρατσισμός είναι το σύνολο των αντιλήψεων και συμπεριφορών, προς άτομα η ομάδες ατόμων που ορίζονται ως ξένοι ή διαφορετικοί, βάσει…