Ρικετσιώσεις: Τι είναι και που οφείλονται

Ρικετσιώσεις: Τι είναι και που οφείλονται

08-02-2021
Οι ρικετσιώσεις οφείλονται στις ρικέτσιες που είναι κινητά κοκκοβακτηρίδια αρνητικά κατά gram που ζουν και αναπαράγονται υποχρεωτικά ενδοκυτταρίως.  Υπάρχουν δύο…