Τέλος εποχής στη χειρόγραφη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας

26-12-2016

«Τέλος εποχής» στην χειρόγραφη θεώρηση των βιβλίων ασθενείας των ασφαλισμένων. Πλέον δεν απαιτείται η η χειρόγραφη θεώρηση και η αποστολή αυτοκόλλητης ετικέτας των βιβλιαρίων ασθενείας όλων των Φορέων  Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ, η πιστοποίηση της ασφαλιστικής ικανότητας γίνεται πλέον μέσω του συστήματος «ΑΤΛΑΣ». Σημειώνεται ότι δυνατότητα πρόσβασης  στο σύστημα ΑΤΛΑΣ έχουν όλοι οι  πάροχοι υγείας (ιατροί,

φαρμακοποιοί, εργαστήρια, νοσοκομεία).