ΤΕVA: Οικονομικά αποτελέσματα για το έτος και το τέταρτο τρίμηνο (Q4) του 2012

26-12-2016
  • Καθαρά έσοδα για το Q4 του 2012 στα $5,2 δισ. και στα $20,3 δισ. για το σύνολο του 2012  
  • 15% αύξηση στο μέρισμα τέταρτου τριμήνου (Q4)
  • Επαναγορά μετοχών $0,5 δισ. και $1,2 δισ. για το Q4 και το σύνολο του έτους αντίστοιχα
  • Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στα $1,6 δισ. και $4,6 δισ. για το Q4 και το σύνολο του έτους αντίστοιχα
  • Μη απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή στα $1,32 δισ., απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή στα $0,37 δισ.για το Q4 του 2012. Μη απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή στα $5,35 δισ., απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή στα $2,25 δισ. για το σύνολο του 2012.

Ο Dr Jeremy Levin, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της TEVA εξηγεί «Οι προσπάθειές μας κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους δείχνουν ξεκάθαρα τη δυνατότητα, αλλά και τη δέσμευση της TEVA να μεταμορφώσει την εταιρία στο σύνολό της. Με βάση την πορεία μας αυτή, μπαίνουμε στο 2013 δουλεύοντας με ένα δυναμικό και πειθαρχημένο επιχειρηματικό μοντέλο».

«Ο κλάδος των γενοσήμων παραμένει ο πυρήνας της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Το 2012, λανσάραμε 23 γενόσημα προϊόντα στις ΗΠΑ και αναμένουμε ένα παρόμοιο αριθμό εισαγωγών για το 2013. Το τμήμα εξειδικευμένων προϊόντων συνεχίζει να προσθέτει αξία με ισχυρές βάσεις στην πολλαπλή σκλήρυνση,  παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος, αναπνευστικού συστήματος, ογκολογίας και γυναικολογίας. Ειδικότερα, το Copaxoneεξακολουθεί να είναι ο ηγέτης στην αγορά φαρμάκων για την πολλαπλή σκλήρυνση, σε πωλήσεις και μερίδιο αγοράς. Το Μάρτιο του 2012, προγραμματίζουμε μάλιστα να καταθέσουμε στον FDA νέα πρόταση δοσολογίας για το Copaxone, με χορήγηση 3 φορές την εβδομάδα.

Επιπλέον, το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Teva έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο και η γραμμή παραγωγής νέων θεραπευτικών οντοτήτων (New Therapeutic Entities) αναπτύσσεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας. Την ίδια στιγμή έχουμε αρχίσει να αξιολογούμε και να εκμεταλλευόμαστε ευκαιρίες από το εξωτερικό περιβάλλον μέσω του επιχειρηματικού προγράμματος “Constellation”. Παράλληλα, μέσω του προγράμματος “Reshape” συνεχίζουμε τις επενδύσεις μας στο μέλλον της TEVA, ελέγχοντας ταυτόχρονα τα κόστη μας.»

Ο Dr. Lenvin προσθέτει: «Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος με την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας να αυξήσει το μέρισμα της Teva. Μαζί με τη στρατηγική επαναγοράς μετοχών της Teva, η παραπάνω είναι μία απόφαση που αντανακλά την αισιοδοξία της διοίκησης της εταιρείας. Πιστεύουμε ότι η πορεία την οποία έχουμε αποφασίσει για τη Teva είναι η σωστή και θα αποφέρει αξία για τους ασθενείς, τους πελάτες αλλά και τους μετόχους μας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα μακροχρόνια ανάπτυξη για την εταιρία μας.»