Θερμός Γενάρης για τις ιδιωτικές κλινικές

02-01-2018

«Θερμός» αναμένεται ο Ιανουάριος για τις ιδιωτικές κλινικές ενόψει του νέου νομοθετικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας Κλινικών, τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγραφές προσωπικού. Μάλιστα στις 27 Ιανουαρίου ο  Σύνδεσμος Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδος θα πραγματοποιήσει την τακτική του Ετήσια Γενική Συνέλευση ενώ θα διενεργηθούν και οι Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ΔΣ.

Κατά την Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση θα παρουσιαστεί ο απολογισμός δράσης απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ο απολογισμός και έγκριση της ταμειακής διαχείρισης απερχόμενου ΔΣ, ο Προϋπολογισμός Εσόδων-Εξόδων για το 2018 (Έγκριση αυτού – Καθορισμός ετήσιας εισφοράς των μελών) καθώς και ενημέρωση των μελών για τρέχοντα θέματα:

·          Νέο νομοθετικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας Κλινικής, τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγραφές προσωπικού,

·         Επιλογή εταιρίας για προσαρμογή όλων των Κλινικών, μελών και μη, στην νέα Κοινοτική οδηγία GDPR που θα ισχύσει από 25-5-2018 και προβλέπει δυσθεώρητα πρόστιμα.

·         Νέες Συμβάσεις ΕΟΠΥΥ, πληρωμές ΕΟΠΥΥ, εγχειρίδιο οδηγιών για περικοπές κατά τον ιατρικό και διοικητικό έλεγχο, καθυστέρηση ενστάσεων.

·         Συζήτηση, προτάσεις, αποφάσεις για πλάνο διεκδικήσεων και δράσης το 2018.

ΕΚΛΟΓΕΣ

Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, με διετή θητεία, έως 31-12-2019, με την εκλογή 7 τακτικών και 3 αναπληρωματικών μελών καθώς και 2 μελών για την ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και εκπροσώπων – εκλεκτόρων για την Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών.

Μπορούν να ψηφίσουν όσοι εγγραφούν μέχρι την ώρα της ψηφοφορίας, καταβάλλοντας τη σχετική συνδρομή 2017 (1000€ για κλινικές έως 70 κλίνες και 1500€ για κλινικές άνω 70 κλινών) καθώς και όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη μέχρι και τις συνδρομές 2017.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018 με φαξ στο 2310287085. ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ θα γίνει έως τις 10-1-2018 και ο κατάλογος των υποψηφίων θα σας ανακοινωθεί με email και με ανάρτηση στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα www.peik.gr