Θετικά αποτελέσματα με μονοθεραπεία με pembrolizumab, σε ασθενείς με καρκίνο στομάχου και ουροδόχου κύστεος

26-12-2016

Η MSD, γνωστή ως Merck στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, στα πλαίσια του Ετήσιου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιατρικής Ογκολογίας (ESMO) στη Μαδρίτη, ανακοίνωσε για πρώτη φορά δεδομένα από την ερευνητική χρήση του pembrolizumab – της anti-PD-1 θεραπείας της εταιρείας – στον PD-L1 θετικό, προχωρημένο καρκίνο του στομάχου και στον PD-L1 θετικό, προχωρημένο καρκίνο ουροδόχου κύστεως (ουροθηλίου). 

Συγκεκριμένα, στην εν εξελίξει μελέτη Φάσης 1b αξιολογήθηκε η μονοθεραπεία με pembrolizumab στα 10 mg/kg κάθε δύο εβδομάδες σε δύο ομάδες ασθενών, με προχωρημένο καρκίνο του στομάχου και ουροδόχου κύστεως, αντίστοιχα, των οποίων οι όγκοι ήταν θετικοί στην έκφραση του PD-L 1 βάσει ειδικής ανοσοϊστοχημικής κλινικής εξέτασης, αποκλειστικότητας της MSD. Τα πρωταρχικά σημεία αξιολόγησης της μελέτης περιλαμβάνουν τη συνολική ασφάλεια, ανεκτικότητα και αντι-νεοπλασματική δραστικότητα σε PDL1 θετικούς όγκους (βάσει των διεθνών κριτηρίων RECIST v.1.1) και τα δευτερεύοντα σημεία αξιολόγησης περιλαμβάνουν την επιβίωση χωρίς πρόοδο (PFS), τη συνολική επιβίωση (OS) και τη διάρκεια ανταπόκρισης. 

Τα αρχικά ευρήματα που παρουσιάστηκαν αναφορικά με τον προχωρημένο καρκίνο στομάχου έδειξαν, βάσει διεθνών κριτηρίων, συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης 31% (επιβεβαιωμένη και μη). Παρόμοια ποσοστά συνολικής ανταπόκρισης παρατηρήθηκαν τόσο σε Ασιάτες ασθενείς, έναν πληθυσμό με υψηλή επίπτωση του καρκίνου του στομάχου όσο και σε μη-Ασιάτες ασθενείς. Μέχρι τη στιγμή της ανάλυσης, η διάρκεια ανταπόκρισης κυμάνθηκε από 8+ σε 20+ εβδομάδες και με 11 από τους 12 ανταποκριθέντες να συνεχίζουν τη θεραπεία. Στην ίδια μελέτη, παρατηρήθηκε συρρίκνωση του όγκου στο 41% των ασθενών. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν σύμφωνες με τα δεδομένα ασφαλείας που έχουν αναφερθεί στο παρελθόν για το pembrolizumab. Στις πιο κοινές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνονται ο υποθυρεοειδισμός (12,8%) και η κόπωση (12,8%). 

«Η MSD προωθεί την ανάπτυξη του pembrolizumab σε διαφόρους τύπους όγκων και γραμμές θεραπείας», δήλωσε η Dr. Alise Reicin, Αντιπρόεδρος του Τμήματος Ογκολογίας, Merck Research Laboratories, ενώ, στη συνέχεια τόνισε πως «Θεωρούμε ενθαρρυντικά τα σημάδια αντι-νεοπλασματικής δραστικότητας του pembrolizumab στον προχωρημένο καρκίνο του στομάχου και ανυπομονούμε να προχωρήσουμε στη μελέτη Φάσης 2 για να κατανοήσουμε καλύτερα τη δυναμική του φαρμάκου στον προχωρημένο γαστρικό καρκίνο»

Όσον αφορά στον προχωρημένο καρκίνο ουροδόχου κύστεως, τα αρχικά ευρήματα έδειξαν ότι το συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης στη θεραπεία μόνο με pembrolizumab, άγγιξε το 24%, συμπεριλαμβανομένου ενός ποσοστού πλήρους ανταπόκρισης της τάξης του 10%. Μέχρι τη στιγμή της ανάλυσης, η διάρκεια ανταπόκρισης κυμάνθηκε από 16+ σε 40+ εβδομάδες με 6 από τους 7 ανταποκριθέντες να συνεχίζουν τη θεραπεία. Στους έξι μήνες, 58% των ασθενών ήταν ακόμη εν ζωή και η μέση συνολική επιβίωση ήταν 9,3 μήνες. Επιπρόσθετα, συρρίκνωση του όγκου επετεύχθη στο 64% των ασθενών που αξιολογήθηκαν ως προς την ανταπόκριση. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν και σε αυτήν την περίπτωση οι αναμενόμενες, με πιο κοινές την κόπωση (18%), το περιφερικό οίδημα (12%) και τη ναυτία (9%). 

Η Dr. Alise Reicin, Αντιπρόεδρος του Τμήματος Ογκολογίας, Merck Research Laboratories τόνισε ότι «Μολονότι, σε αυτό το στάδιο, το σύνολο δεδομένων είναι σχετικά μικρό, τόσο τα ποσοστά ανταπόκρισης και πλήρους ανταπόκρισης όσο και η παρατεταμένη διάρκεια ανταπόκρισης σε ασθενείς που πάσχουν από προχωρημένο καρκίνο ουροδόχου κύστεως μας ενθαρρύνουν να συνεχίσουμε ακόμη πιο δυναμικά. Έτσι, όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί, η MSD θα ξεκινήσει φέτος μελέτη Φάσης 3 για να κατανοήσουμε καλύτερα τη δυναμική του pembrolizumab και στον προχωρημένο καρκίνο ουροδόχου κύστεως»

Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάστηκαν ως late breaking προφορικές ανακοινώσεις από τον Dr. Kei Muro (Aichi Cancer Center Hospital, Nagoya Ιαπωνία) για τον γαστρικό καρκίνο και την Dr. Elizabeth R. Plimack (Fox Chase Cancer Center, Philadelphia) για τον καρκίνο ουροδόχου κύστεως. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως παρουσιάστηκαν επίσης τα επικαιροποιημένα ευρήματα στον προχωρημένο μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (ΜΜΚΠ) τόσο σε πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς όσο και σε ασθενείς που έλαβαν στο παρελθόν θεραπεία. Αυτά προήλθαν από τις ομάδες θεραπείας της εν εξελίξει μελέτης Φάσης 1b (Keynote 001). Τα στοιχεία, κατέδειξαν αντι-νεοπλασματική δραστικότητα (συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης) και στους πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς με προχωρημένο ΜΜΚΠ και στους ασθενείς που έλαβαν παλαιότερα θεραπεία, σε ποσοστό 26% και 20%, αντίστοιχα, σε όλες τις δόσεις και τα θεραπευτικά σχήματα, βάσει της ανασκόπησης των διεθνών κριτηρίων από ανεξάρτητη επιτροπή. H ανάλυση των θεραπευτικών δόσεων (2mg/kg κάθε τρεις εβδομάδες,10mg/kg κάθε τρεις εβδομάδες και 10mg/kg κάθε δυο εβδομάδες), έδειξε συγκρίσιμο συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης στα θεραπευτικά σχήματα (33 %, 21% και 21 % αντίστοιχα).