Θετική ανταπόκριση των πολιτών για την εγγραφή τους στον ασφαλιστικό φάκελο υγείας

25-07-2018

Θετικά ανταποκρίθηκαν οι πολίτες στο «κάλεσμα» του ΕΟΠΥΥ για εγγραφή τους στον ασφαλιστικό φάκελο υγείας ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Healthview ήδη «έπεσαν» και τα πρώτα αιτήματα εναντίωσης για παροχές που αποζημίωσε ο Οργανισμός αλλά δεν χρησιμοποίησαν κατά δήλωσή τους οι πολίτες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αριθμός των αιτημάτων εναντίωσης είναι πολύ μικρός και αφορά κυρίως σε δαπάνες ιατρικής επίσκεψης που ενώ χρεώθηκαν από τον ιατρό, ο ασφαλισμένος δηλώνει ότι δεν τις πραγματοποίησε.

Οι συγκεκριμένοι ιατροί βρίσκονται πλέον στο «στόχαστρο» της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και αναμένεται να κληθούν προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις. Από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο όμως, τυχόν εναντίωση από τον πολίτη, οδηγεί σε μπολκάρισμα της πληρωμής του παρόχου.

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω υπηρεσία περιλαμβάνεται στον ασφαλιστικό φάκελο υγείας με τον οποίο οι πολίτες ενημερώνονται άμεσα για όλα τα θέματα που τους απασχολούν αναφορικά με παροχές υγείας που λαμβάνουν από τον Οργανισμό, έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και δαπάνες που αφορούν στη «διαδρομή» τους στο σύστημα υγείας.

Η εγγραφή στον ασφαλιστικό φάκελο γίνεται με τους κωδικούς του TAXIS στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ και στη συνέχεια ολοκληρώνεται με την παραλαβή ενός μοναδικού μυστικού κωδικού τον οποίο θα καταχωρήσουν στην επόμενη επίσκεψη τους στον ιατρό τους.

Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία, οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που αφορούν σε δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει και έχει αποζημιώσει ο ΕΟΠΥΥ καθώς και τη δυνατότητα να «συνομιλούν» με τον Οργανισμό και να ζητούν πληροφορίες για τις παροχές, την διαδικασία πρόσβασης κλπ.

Παράλληλα θα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τις παροχές που λαμβάνουν. Σε περίπτωση που δεν έχουν λάβει κάποια παροχή, θα μπορούν να «μπλοκάρουν» την αποζημίωση του παρόχου ο οποίος θα ελέγχεται.