Θλιβερό ρεκόρ για τον Ιούλιο: ο μήνας με τους περισσότερους θανάτους στην επικράτεια

15-12-2020

Δραματική αύξηση κατά 13,7% παρουσίασε ο αριθμός των θανάτων από διάφορες αιτίες περιλαμβανομένων και της πανδημίας Covid-19. Σε όλη τη χώρα, την εβδομάδα 27/7 – 2/8/2020 και την εβδομάδα 29/6 – 5/7/2020, με ποσοστό αύξησης 12,3%. Ακολουθεί ο Αύγουστος, (31/8 – 13/9/2020) με ποσοστό αύξησης 9,1%.

Τα παραπάνω στοιχεία έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και αποτυπώνουν την εβδομαδιαία εξέλιξη των θανάτων από την 1η έως την 44η  εβδομάδα του έτους 2020. Τα στοιχεία αναφέρονται στους θανάτους που έλαβαν χώρα στην Ελληνική επικράτεια, οι οποίοι προκλήθηκαν από διάφορες αιτίες περιλαμβανομένων των θανάτων λόγω της πανδημίας Covid-19.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Οι θάνατοι στην Ελλάδα κατά τις πρώτες 44 εβδομάδες του 2020 ανήλθαν σε 106.322 (53.387 άνδρες και 52.935 γυναίκες). Για την αντίστοιχη περίοδο του 2019 ανήλθαν σε 105.529 (53.235 άνδρες και 52.294 γυναίκες), αύξηση 0,75%. Σε σχέση με το μέσο όρο της πενταετίας 2015 – 2019 (102.341), παρουσιάζουν αύξηση κατά 3.981 θανάτους (3,89%). Τα αντίστοιχα ποσοστά, ανά έτος, για την περίοδο 2015 – 2019 ανέρχονται σε 5,05% το 2019 σε σχέση με το 2018 (100.457). Σε -4,55% το 2018 σε σχέση με το 2017 (105.242), σε 7,17% το 2017 σε σχέση με το 2016 (98.199) και – 3,99% το 2016 σε σχέση με το 2015 (102.276).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι περισσότεροι θάνατοι κατά την περίοδο των 44 πρώτων εβδομάδων του έτους 2020 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2019 καταγράφηκαν την 31η εβδομάδα (27/7 – 2/8/2020). Το ποσοστό αύξησης ήταν 13,7%, την 27η (29/6 – 5/7/2020) με ποσοστό αύξησης 12,3% και τις 36η και 37η (31/8 – 13/9/2020) με ποσοστό αύξησης 9,1%.

Οι λιγότεροι θάνατοι κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2020 σε σχέση με το 2019, καταγράφηκαν την 22η εβδομάδα (25/5 – 31/5/2020) και την 24η (8/6 – 14/6/2020). Καθώς και την 26η (22/6 – 28/6/2020), με ποσοστά μείωσης 14,1%, 13,2% και 9,9%, αντίστοιχα.

Ηλικιακές Ομάδες

Από την ανάλυση των στοιχείων ανά ηλικιακή ομάδα παρατηρείται ότι οι θάνατοι κατά την περίοδο των πρώτων 44 εβδομάδων του έτους 2020 ήταν περισσότεροι από αυτούς της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019, σε απόλυτες τιμές, στις ηλικιακές ομάδες άνω των 90 ετών, 65 έως 69 και 85 έως 89 ετών, με 1.047 θανάτους, 317 και 161 αντίστοιχα.

Από την κατά τόπο μόνιμης διαμονής των θανόντων ανάλυση των στοιχείων, παρατηρείται ότι οι θάνατοι κατά την περίοδο των πρώτων 44 εβδομάδων του έτους 2020 παρουσιάζουν αύξηση σε οκτώ (8) Περιφέρειες. Παρατηρείται επίσης, μείωση σε πέντε (5) σε σχέση με τους θανάτους της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019. Η μεγαλύτερη αύξηση, σε απόλυτες τιμές, παρουσιάζεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με 416 θανάτους. Η μεγαλύτερη μείωση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με 208 θανάτους.