Θύμα σωματικής κακοποίησης ένα στα δύο παιδιά ηλικίας 11-16 ετών

31-05-2017

Θύμα σωματικής κακοποίησης έχει πέσει ένα στα 2 παιδιά ηλικίας 11-16 ετών τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του. Εκτιμάται μάλιστα ότι 9 στις 10 περιπτώσεις δεν αναφέρονται ποτέ και παραμένουν χωρίς διάγνωση και αντιμετώπιση.

Αναδρομική έρευνα για τα έτη 2014 – 2015, που πραγματοποιήθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού», σε 161 παιδιά με επιβαρυμένο κοινωνικό ιστορικό ή/και σοβαρό τραυματισμό κατέδειξε ότι η μέση ηλικία των παιδιών με πιθανή σωματική κακοποίηση ήταν 7.7 έτη.  Επιπλέον, ο μέσος χρόνος παραμονής των παιδιών αυτών στο νοσοκομείο ήταν 26 ημέρες.

Παρατηρήθηκε επίσης ότι τα βρέφη είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα σωματικής κακοποίησης, ενώ σχεδόν στο 20% των παιδιών που νοσηλεύθηκαν με έγκαυμα και 35% των παιδιών που νοσηλεύθηκαν με κάταγμα,  το ιστορικό που δόθηκε από τους γονείς ή φροντιστές δεν ήταν συμβατό με τα ιατρικά ευρήματα ή/ και το αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού.

Τα παραπάνω στοιχεία δόθηκαν την Τρίτη στη δημοσιότητα με αφορμή το 1ο Εθνικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ιατρών για τη Διαχείριση Περιστατικών Σωματικά Κακοποιημένων Παιδιών, μια πρωτοβουλία και σύμπραξη της  Εταιρίας κατά της Κακοποίησης του Παιδιού – ΕΛΙΖΑ και της Β’ Παιδιατρικής  Κλινικής Ε.Κ.Π.Α., Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού». Ήδη στο πλαίσιο του Προγράμματος, περισσότεροι από 1.220 επαγγελματίες υγείας εκπαιδεύθηκαν σε όλη την Ελλάδα.

Το Εθνικό Πρόγραμμα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για ένα ασφαλέστερο αύριο για τα παιδιά. Ωστόσο, για να ενισχυθεί η αλυσίδα προστασίας των παιδιών σε εθνικό επίπεδο, χρειάζεται να:

  • Υιοθετηθεί το Πρωτόκολλο/Εύχρηστη Τυποποιημένη Διαδικασία για τη διερεύνηση και αντιμετώπιση τηςσωματικής κακοποίησης παιδιών από όλα τα Νοσοκομεία της χώρας
  • Εφαρμοσθεί το εθνικό σύστημα αναφοράς κακοποίησης και παραμέλησης παιδιού που έχει ήδη δημιουργήσει το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού
  • Εφαρμοσθεί η διεπιστημονική προσέγγιση στη διαχείριση περιστατικών κακοποίησης παιδιών μέσω εξειδικευμένων μονάδων εντός των Νοσοκομείων
  • Πραγματοποιείται από τους ιατρούς παρακολούθηση των περιστατικών σωματικής κακοποίησηςκαι μετά την ολοκλήρωση της νοσηλείας
  • Δημιουργηθούν κατάλληλες ενδιάμεσες δομές φιλοξενίας για την αρτιότερη ψυχοσυναισθηματική φροντίδα και την ασφάλεια των παιδιών μέχρι την οριστική απόφαση της εισαγγελίας
  • Δημιουργηθούν εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης σε εθνικό επίπεδο για κάθε κατηγορίαεπαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με παιδιά, όπως διασώστες ΕΚΑΒ, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, αστυνομικοί, κοινωνικοί λειτουργοί κλπ.
  • Εισαχθεί μάθημα για την πρόληψη, αναγνώριση και διαχείριση όλων των μορφών της κακοποίησης σε όλες τις Ιατρικές σχολές και να εξασφαλισθεί η συνεχιζόμενη ιατρική κατάρτιση μέσα από δομημένο πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης