Τη Δευτέρα η συνεδρίαση της επιτροπής για την νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνης

Χάπια
26-12-2016

Στο «μικροσκόπιο» του υπουργείου Υγείας βρίσκεται η νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη. Μάλιστα  υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός προχώρησε στην συγκρότηση Επιτροπής  για την παρακολούθηση της νοσοκομειακής φαρμακευτικής  δαπάνης  και  την  εφαρμογή  του  μηχανισμού  αυτόματης  επιστροφής (claw back,), η οποία αναμένεται να συνεδριάσει την ερχόμενη Δευτέρα.

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση, η Επιτροπή θα παρακολουθεί σε μηναία βάση, τη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη προκειμένου να εντοπίσει έγκαιρα ενδεχόμενα προβλήματα και δυσλειτουργιές. Η Επιτροπή Παρακολούθησης θα συνεδριάζει μεταξύ 15 – 20 κάθε μήνα και το πόρισμά της θα παραδίδεται στον Υπουργό Υγείας μέχρι το τέλος του συγκεκριμένου μήνα.

Σημειώνεται ότι η νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη για το έτος 2016, δεν μπορεί να υπερβεί τα 570 εκ. € από τα οποία 510 εκ. € αφορούν τα Δημόσια Νοσοκομεία και τα 60 εκ. € τον ΕΟΠΥΥ, συμπεριλαμβανομένου των φόρων. Το ποσό αυτό θα διαιρεθεί σε δύο ίσα μέρη των 255 εκ. € και των 30 εκ. € στα δύο εξάμηνα του έτους 2016.Εάν στο τέλος κάθε εξαμήνου η συνολική δαπάνη των Δημοσίων Νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ για νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη έχει ξεπεράσει το προκαθορισμένο ποσό, το υπερβάλλον ποσό πρέπει να επιστραφεί μέσω του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back), μετά την αφαίρεση κάθε νομοθετημένης έκπτωσης και επιστροφής (rebates).