Τι προβλέπει για το φάρμακο η έκθεση Καναβού

26-12-2016
Ένα σαφές χρονοδιάγραμμα κινήσεων περιλαμβανει το Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου, διαφανούς και σύγχρονου συστήματος τιμολόγησης και αποζημίωσης των φαρμάκων στη βάση προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( Greece: Action Plan on Pricing and Reimbursement of Pharmaceuticals) το οποίο φέρει την υπογραφή του London School of Economics και του καθηγητή κ. Πάνου Καναβού. Στη σχετική έκθεση με βασικό Στόχος Νο 1 την Εθνική Φαρμακευτική Πολιτική : Σεπτέμβριος 2013 – Φεβρουάριος 2014, αφού περιγράφεται η σημερινή σημειώνεται ότι μέσα στο επόμενο δωδεκάμηνο θα πρέπει να έχουν γίνει τα εξής:
 
Στόχος 2 – Τιμολόγηση : Οκτώβριος / Νοέμβριος 2013 – Ιούλης 2014
 
Στόχος 3 – Αποφάσεις για Κάλυψη / Αποζημείωση: Νοεμ. 2013 – Οκτώβριος / Νοέμβριος 2014
 
Στόχος 4 – Συνταγογράφηση : Ιανουάριος – Νοέμβριος 2014
 
Στόχος 5 – Διαδικασία Εκτέλεση Συνταγογράφησης – Φαρμακεία : Ιαν. – Ιουλ., 2014
 
Στόχος 6 – Η κατανομή του κόστους : Ιαν – Αυγ 2014
 
Το σχέδιο δεν περιλαμβάνει χρονική χαλάρωση για την ολοκλήρωση των στόχων πέρα του διμήνου.
 
Σταχυολογώντας τα βασικά σημεία της έκθεσης, διαπιστώνεται η άμεση ανάγκη συνεργασίας των διαφορετικών φορέων που ασχολούνται και έχουν ευθύνες για τη χάραξη φαρμακευτικής πολιτικής. Κυρίαρχη θέση κατέχει στις διαδικασίες ο ΕΟΦ ο οποίος και θα πρέπει να ενισχυθεί. Επίσης επιβάλλεται η τήρηση ενός συγκεκριμένου πλαισίου τιμολόγησης. Ο προσδιορισμός των τιμών βάσει των τριών χαμηλότερων της ευρωζώνης πρέπει αν παραμείνει με πιθανή εξαίρεσή από το “καλάθι” χωρών της Κύπρου ακι της Μάλτας.
 
Το σχέδιο επίσης δίνει μεγάλη βαρύτητα στον προσδιορισμό της πατέντας, την τιμολόγηση των φαρμάκων όταν αυτή λήγει (50%), την ακόλουθη τιμολόγηση γενοσήμων και την ενίσχυση του ρόλου των φαρμακοποιών στην εκτέλεση συνταγών. 
 
Επίσης σημαντική κρίνει ο κ Καναβός τη συγκεκριμενοποίηση  πολιτικής για τα ναρκωτικά, που πρέπει να καλύπτει το σύνολο των ατόμων της συγκεκριμένης ομάδας με υπηρεσίες υγείας και  φαρμακευτική κάλυψη. θα πρέπει αν υπάρχει ένα ξεκάθαρο νομικό και οικονομικό πλαίσιο για την πολιτική αυτή. 
 
Γ. Σακκάς