Τη θεσμοθέτηση των δημοτικών ιατρείων ζητούν οι δήμαρχοι

26-12-2016

Τη θεσμοθετημένη λειτουργία Δημοτικών Ιατρείων και Φαρμακείων με την  πιστοποίηση δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αλλά και τη δημιουργία Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε τοπικό επίπεδο, ζητούν οι δήμαρχοι. Την Παρασκευή κατά τη δεύτερη ημέρα του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις διεκδικήσεις όσον αφορά τον τομέα της Υγείας και συγκεκριμένα: 

  • Τη θεσμοθετημένη λειτουργία Δημοτικών Ιατρείων και Φαρμακείων με την πιστοποίηση δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η παροχή ποιοτικών πιστοποιημένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από την αυτοδιοίκηση, έχει πολλαπλά θετικά αποτελέσματα καθότι συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των νοσοκομείων, στην πρόληψη και στη μείωση του κόστους των υπηρεσιών υγείας. 
  • Την ουσιαστική αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας μέσα από τη δημιουργία Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε τοπικό επίπεδο, αναδεικνύοντας ότι η αποκέντρωση αυτή είναι προς συμφέρον τόσο της δημόσιας υγείας όσο και της προσπάθειας εξοικονόμησης των πόρων του Εθνικού Συστήματος Υγείας. 
  • Τη διασφάλιση της συνέχισης λειτουργίας των 72 Κέντρων Πρόληψης της Εξάρτησης και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής υγείας και την ομαλή ροή της χρηματοδότησης τους, στο πλαίσιο υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης 2014-2020 μεταξύ των Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υπουργείου Υγείας, Κ.Ε.Δ.Ε., ΟΚΑΝΑ, ΕΕΤΑΑ Α.Ε.