Την παρέμβαση Στουρνάρα ζητά ο ΣΦΕΕ για τα χρέη του ΙΚΑ

26-12-2016

Έκκληση για προσωπική παρέμβαση του υπουργού οικονομικών κ. Στουρνάρα προκειμένου να προχωρήσει το θέμα της  εξόφλησης των εκκρεμών χρεών του ΙΚΑ προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, απευθύνει η διοίκηση του ΣΦΕΕ με σχετική επιστολή προς τον υπουργό.

Ο ΣΦΕΕ σημειώνει πως ενώ υπάρχουν τα διαθέσιμα κονδύλια, δε γίνονται εξοφλήσεις  λόγω της εμπλοκής που είχε δημιουργηθεί από την μη έγκριση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων από το Ελεγκτικό Συνέδριο με το σκεπτικό ότι οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις δεν υπάγονταν στους παρόχους υγείας. Αυτό το γεγονός είχε ως αποτέλεσμα να παγώσουν οι πληρωμές έως ότου η Πολιτεία υιοθετήσει σχετική νομοθετική ρύθμιση. Πιο συγκεκριμένα, στις 28/6/2013 εκδόθηκε ο Ν. 4136/2013 (ΦΕΚ Α’ 155) ο οποίος αναφέρει ρητά ότι οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης και ως εκ τούτου θα πρέπει να εξοφληθούν τα εκκρεμή χρέη προς αυτές έως 31/12/2011.

Σύμφωνα λοιπόν με το ΣΦΕΕ, παρόλο που δεν υπάρχει πλέον κανένας λόγος να καθυστερεί η διαδικασία εξόφλησης των χρεών προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, εντούτοις, εξακολουθούν να μην γίνονται καθόλου πληρωμές.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι τα τιμολόγια των φαρμακευτικών επιχειρήσεων σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με άλλους προμηθευτές του ΕΟΠΥΥ είναι εκκαθαρισμένα και δεν παρουσιάζουν κανένα νομικό ή άλλο ελάττωμα και ως εκ τούτου η διευθέτησή τους αποτελεί μία ιδιαιτέρως απλή διαδικασία.

Ως εκ τούτου, ΣΦΕΕ απευθύνει  έκκληση στον υπουργό να παρέμβει προσωπικά, ώστε να αποκατασταθεί άμεσα η ροή των πληρωμών προς τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις, διαδικασία η οποία είναι απαραίτητο για πολλούς λόγους να έχει ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούλιο.