Το σώμα και τα συναισθήματά μας φανερώνουν όλες τις ασθένειες

26-12-2016

Η ασθένεια είναι ένα μήνυμα ότι κάτι συμβαίνει και είναι λάθος. Με λίγα λόγια, οι ασθένειες είναι αντανακλάσεις των εσωτερικών μας σκέψεων και συναισθημάτων. Το σώμα μας μας μιλά και τα συναισθήματα και τα βιώματά μας είναι η ταυτότητα της ασθένειας που ας ταλαιπωρεί. Για όλα υπάρχει και μία εξήγηση και όπως διδάσκει ο πατέρας της ιατρικής, Ιπποκράτης, δεν εντοπίζει τη νόσο στα όργανα. Ο Ιπποκράτης θεωρεί πως ο άρρωστος αποτελεί ενιαία ψυχοσωματική οντότητα και ότι η αρρώστια διέπεται από φυσικούς νόμους.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες για το θέμα εδώ