Το ΣτΕ 14 χρόνια μετά αποφάνθηκε: Συνταγματική η απαγόρευση διαφήμισης προϊόντων καπνού στα ΜΜΕ

09-05-2019

Συνταγματική έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας την απαγόρευση διαφήμισης προϊόντων καπνού στα μέσα μαζικής ενημέρωση και ειδικά στον έντυπο Τύπο, η οποία επιβλήθηκε με υπουργική απόφαση το έτος 2005. Συγκεκριμένα, η υπουργική απόφαση, απαγόρευε κάθε είδους διαφήμιση προϊόντων καπνού από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ειδικά τα έντυπα, εκτός από τα έντυπα εκείνα που προορίζονται για τους επαγγελματίες του εμπορίου καπνού και τα έντυπα που έχουν προορισμό τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αμέσως μετά την υπογραφή της ΥΑ το 2005, εκδοτικές εταιρείες και εταιρείες μέσων μαζικής ενημέρωσης προσέφυγαν στο ΣτΕ ζητώντας την μερική ακύρωση της επίμαχη υπουργικής απόφασης.

Χθες, 14 χρόνια από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης ακύρωσης, το ΣτΕ δημοσίευσε απόφαση με την οποία απορρίπτει ως αβάσιμους, όλους τους λόγους που προβάλλονται στην αίτηση ακύρωσης. Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, το μέτρο της απαγόρευσης:

«υπό το φως και τις διατάξεις του άρθρου 21 του Συντάγματος από τις οποίες γεννάται ευθεία υποχρέωση του κράτους για τη λήψη θετικών μέτρων για την προστασία της υγείας των πολιτών, δεν αντίκειται στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Συντάγματος ως θεμιτός περιορισμός της επαγγελματικής ελευθερίας των επιχειρήσεων κυκλοφορίας εντύπων μέσων, ούτε εξάλλου κατά τα δεδομένα της κοινής πείρας, το μέτρο αυτό είναι από τη φύση του προδήλως απρόσφορο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή της προστασίας της δημόσιας υγείας και συνεπώς δεν αντίκειται στην συνταγματική αρχή της αναλογικότητας».