Το υπουργείο Υγείας “χαρτογραφεί” τον ιατρικό εξοπλισμό του ΕΣΥ

26-12-2016

«Χαρτογράφηση» του ιατρικού εξοπλισμού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ξεκινά το υπουργείο Υγείας. Ήδη με απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού συγκροτείται Ομάδα Εργασίας για την αξιολογική ιεράρχηση των αναγκαίων Βιοϊατρικών Τεχνολογικών επιπέδων  του Βιοϊατρικού εξοπλισμού των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. 

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην απόφαση, έργο της Ομάδας είναι «να προστατεύσει το Υπουργείο από ψευδείς ανταγωνισμούς των όποιων επιχειρήσεων του χώρου». Πιο αναλυτικά το έργο της Ομάδας είναι: 

  • Να ταξινομήσει όλον το βιοϊατρικό εξοπλισμό των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας με βάση την πιο σύγχρονη, πιο αποδοτική και οικονομικά ωφέλιμη τεχνολογία που εξασφαλίζει το μέγιστο δυνατό επίπεδο ποιότητας παρεχόμενης υπηρεσίας και τη μέγιστη δυνατή διευκόλυνση του έργου των επαγγελματιών υγείας. 
  • Να ιεραρχήσει όλα τα τεχνικά διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές και να προτείνει τις πλέον καταλληλότερες για την χώρα.  
  •  Να προτείνει τις πλέον αποδοτικές εφαρμογές τεχνολογίας που εξασφαλίζουν χαμηλό κόστος συντήρησης, μακροχρόνια επάρκεια ανταλλακτικών και υψηλού επιπέδου ανανεώσεις, τόσο στο επίπεδο του εξοπλισμού αυτού καθεαυτού όσο και στα ψηφιακά συστήματα (του εξοπλισμού).  
  • Να επιλέξει και να προτείνει τους καταλληλότερους των τεχνικών οδηγών και πακέτων εργαλείων που πρέπει να κοινοποιηθούν στις Υπηρεσίες για άμεση χρήση και ίσως κάποια από αυτά και να μεταφραστούν.  
  • Να επεξεργαστεί και κάθε άλλο αντίστοιχο θέμα που θα της παραπεμφθεί από τις Υπηρεσίες και την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου.