Τούντας: 10 αλλαγές για τη διαμόρφωση Εθνικής Πολιτικής Φαρμάκου

26-12-2016
Δέκα αλλαγές στην πολιτική για το φάρμακο και την ανάγκη διαμόρφωσης Εθνικής Πολιτικής Φαρμάκου, πρότεινε ο κ. Γιάννης Τούντας, καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην ομιλία του στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου «Health World 2013». 
 
1.Αναθεώρηση του μνημονιακού στόχου για 2 δισ. ευρώ δημόσια εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη για το 2014, γιατί το ποσό αυτό δεν επαρκεί για την αναγκαία φαρμακευτική περίθαλψη του ασφαλισμένου ελληνικού πληθυσμού, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.
 
2.Εφαρμογή δύο φορές το χρόνο νέου πιο απλού συστήματος τιμολόγησης, που θα βασίζεται σε 8-12 ευρωπαϊκές χώρες αναφοράς, με ταυτόχρονη καθιέρωση μικρότερης ασφαλιστικής τιμής για κάθε αποζημιούμενο φάρμακο. 
 
3.Εξασφάλιση της επάρκειας των αναγκαίων φαρμάκων με την εφαρμογή των δύο προηγούμενων αλλαγών, με την καταβολή των ληξιπρόθεσμων χρεών για την ενίσχυση της ρευστότητας, με τον έλεγχο των παράλληλων εξαγωγών και με τη διαμόρφωση αντικειμενικών και δεσμευτικών κριτηρίων για τη διάθεση των αναγκαίων ποσοτήτων για κάθε φάρμακο από κάθε εταιρεία.
 
4.Υιοθέτηση νέου συστήματος θετικής λίστας αποζημιούμενων φαρμάκων που θα περιλαμβάνει μόνο τα αποτελεσματικά φάρμακα και τις αναγκαίες συσκευασίες κατόπιν αξιολόγησης και κατάργηση της αρνητικής λίστας καθώς και της λίστας των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ), τα οποία θα πρέπει να διατίθενται και από τα φαρμακεία, εφόσον δεν είναι αμιγώς νοσοκομειακά, με προκαθορισμένη αμοιβή ή μικρό ποσοστό κέρδους, 
 
5. Προώθηση των γενοσήμων με σταδιακή μείωση της τιμής τους και καθιέρωση όχι μόνο αρνητικών κινήτρων, αλλά και θετικών κινήτρων επιβράβευσης σε γιατρούς, φαρμακοποιούς και ασφαλισμένους.
 
6. Διαμόρφωση εισοδηματικών κριτηρίων στην ιδία συμμετοχή των ασφαλισμένων,  προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στο αναγκαίο φάρμακο από τα ασθενέστερα στρώματα και τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.
 
7. Αναθεώρηση των μέτρων της συνταγογράφησης της δραστικής ουσίας με αναπροσαρμογή του περιορισμού του 15% ανάλογα με την ειδικότητα του γιατρού και υιοθέτηση του αιτήματος για αναγραφή του εμπορικού σκευάσματος ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά.
 
8. Υποστήριξη της φαρμακευτικής έρευνας με την αναθεώρηση και βελτίωση της σχετικής υπουργικής απόφασης, με την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για να καταστεί η Ελλάδα χώρα αναφοράς για ορισμένα φάρμακα και με τη διασύνδεση των φαρμακευτικών σχολών  με τις φαρμακευτικές εταιρείες που αναπτύσσουν ερευνητική δραστηριότητα.
 
9. Ενίσχυση της εγχώριας φαρμακευτικής επιχειρηματικότητας με νέο θεσμικό καθεστώς για την αδειοδότηση και λειτουργία των φαρμακευτικών εταιρειών και φαρμακαποθηκών, με νέες μορφές επιχειρηματικότητας στον κλάδο των φαρμακείων και με τη διευκόλυνση και επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων των εγχωρίως παραγόμενων φαρμάκων.
 
10. Αναβάθμιση του ΕΟΦ με την ενίσχυση του προσωπικού του και με τη συγκέντρωση όλων των επιχειρησιακών αρμοδιοτήτων που αφορούν το φάρμακο.